Landelijk meldpunt antisemitische incidenten van start in Duitsland

In Berlijn zijn gisteren de werkzaamheden van het meldpunt voorgesteld. Het meldpunt is een uitbreiding van de vier jaar geleden opgezette, veelal op Berlijn gerichte Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS).

Felix Klein, vertegenwoordiger van de Bondsregering voor Joods leven en antisemitismebestrijding (zoals de functie voluit heet) is initiatiefnemer van het landelijke meldpunt. Volgens hem is de uitbreiding nodig om het probleem van antisemitisme in heel Duitsland in kaart te brengen en beleid voor de bestrijding ervan te versterken. Hij riep de Duitse samenleving in zijn algemeenheid op om tegen antisemitisme op te treden, want “iedere antisemiet heeft ook een probleem met de democratie”, aldus Klein.

RIAS toetst bij het opnemen van meldingen de incidenten aan de werkdefinitie antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Association. Het hanteren van deze door het Europees Parlement aangeraden werkdefinitie is onlangs ook door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. Hiermee registreert het ook niet-strafbare uitingen van antisemitisme, maar waarvan het melden wel bijdraagt aan kennis van het probleem.

Het nieuwe meldpunt zal, net als zijn voorganger RIAS, als onafhankelijke organisatie te werk gaan. Voor de uitbreiding krijgt het wel ruim €200.000 aan overheidssteun, om in de verschillende delen van het land relevante infrastructuur op te bouwen. Klein zal de rol van “Beschermheer” vervullen en zich laten informeren door de opgeleverde kennis.

Effectiviteit meldpunten en beleid 

Het besluit laat zien dat een vergrote meldingsbereidheid een belangrijk middel is om de problematiek in kaart te brengen en adequaat optreden tegen racisme een steuntje in de rug te geven. Volgens Benjamin Steinitz, projectleider van RIAS, wijst de groei van het meldpunt in eerste instantie op toegenomen vertrouwen ervan.

Hoewel CIDI in Nederland al vele jaren erkend wordt als meldpunt voor antisemitische incidenten, heeft de Nederlandse regering geen equivalent van Klein’s functie. Met hun initiatiefnota willen Tweede Kamerleden Yeşilgöz (VVD) en Segers (CU) daar verandering in brengen. Een onderdeel daarvan is het instellen van een nationaal coördinator over antisemitisme die de overheid kan adviseren hoe om te gaan met meldingen en het aangifteproces te verbeteren.