Moties: stop eenzijdig etiketteren en BDS-steun

Zetels_van_Tweede_KamerDe eerdere beraadslagingen in de Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer kregen gisteren een vervolg in twee belangrijke moties.

Etikettering: doe het niet

Han ten Broeke (VVD) diende een motie in die – als hij wordt aangenomen – de regering verzoekt om de politieke etikettering van (alleen) producten Israelische nederzettingen niet te handhaven. Dit omdat het er intussen op lijkt dat Nederland voorlopig een van de weinige EU-landen is dat van plan is om de zgn. “Interpratieve mededeling van de Europese Commissie inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden” hard te gaan handhaven. Ten Broeke noemde dit “ethisch profileren”. Consumenten en producenten zouden hier worden onderworpen aan strengere regels dan die in andere EU-landen.

Financier geen BDS

Dan dienden de Kamerleden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en Voordewind (CU) een motie in die oproept tot het beëindigen van de financiering ‪van BDS-organisaties. Dit omdat blijkt dat Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland via onder meer de bijdrage aan het “Secretariat” organisaties financieren die openlijk een voortrekkersrol spelen in de “Boycot, Divestment and Sanctions”-beweging. Dat is onwenselijk en strijdig met het regeringsstandpunt tegen een boycot van Israel, constateren de drie Kamerleden. Hun motie verzoekt de regering zo snel die financiering van BDS-organisaties te stoppen.

Hieronder de tekst van de twee moties: er wordt dinsdag over gestemd.

Motie Han ten Broeke (VVD) over het stoppen met ethisch profileren en etiketteren
De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Nederland één van de Europese lidstaten is die de in 2015 gepubliceerde “Interpratieve mededeling van de Europese Commissie inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden” zodanig handhaaft dat op etiketten van producten afkomstig uit deze gebieden dient te worden vermeld dat ze uit bezet gebied afkomstig zijn; Constaterende dat niet alle Europese lidstaten dezelfde navolging hebben gegeven aan de uitleg van de Europese Commissie als Nederland, met het gevolg dat producenten in Nederland vooralsnog een andere behandeing genieten dan in andere Europese lidstaten; Overwegende dat de door de minister van Buitenlandse Zaken nagestreefde voortrekkersrol op het gebied van etikettering van producten uit deze gebieden er niet toe mag leiden dat comsumenten en producenten in Nederland met strengere regelgevi g of handhaving van regelgeving te maken krijgen; Veroekt de regering de herkomstaanduiding van producten, zoals omschreven in de in 2015 gepubliceerde interpretatieve mededeling, niet te handhaven.

Motie ‪Van der Staaij, ‪Ten Broeke en ‪Voordewind ter beëindiging financiering ‪BDS-organisaties:
De Kamer etc; Constaterende dat het kabinet heeft verklaard tegen een boycot van of sancties tegen de staat Israel te zijn; Constaterende dat Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland, bijvoorbeeld via de bijdrage aan het Human Rights and Iternational Humanitarian Law Secretariat, organisaties financieren die openlijk een voortrekkersrol spelen in de “Boycot, Divestment and Sanctions”-beweging; Overwegende dat directe of indirecte financiering van dergelijke organisaties niet alleen onwenselijk is, maar ook in strijd is met de kabinetspositie ten aanzien van een boycot van of sancties tegen Israel; Verzoekt de regering zo snel mogelijk de directe of indirecte financiering van organisaties, die op basis van hun doelstellingen of middels hun activiteiten een boycot van of sancties tegen Israel nastreven of bevorderen, te beëindigen.