Onderzoek naar jongerenafdeling FVD compleet ongeloofwaardig

IN ANTISEMITISME / Door: ARON VRIELER / 17 dec 2020 FVD ONDERZOEK

 

Het onderzoek naar de perikelen in de JFVD door FVD is na enkele weken al klaar. De conclusie van het niet onafhankelijke onderzoek is niet onverwacht: “geen verwijtbaar handelen JFVD-bestuur of Tweede Kamerfractie” in de affaire van antisemitische appberichten. 

CIDI is niet onder de indruk van het flinterdunne, niet-onafhankelijke rapport. De slager keurt zijn eigen vlees. Bronnen van bevindingen worden niet vermeld. De lezer tast in het duister, bijvoorbeeld bij de stelling dat klokkenluiders ‘te kwader trouw’ waren en terecht geroyeerd zouden zijn. Geen van de drie ‘onderzoeksvragen’ heeft ten doel de oorzaken van het probleem te achterhalen. Ook de rol van partijleider Baudet en JFVD-voorzitter Jansen blijft onvermeld. Een aantal aanbevelingen lijkt op het eerste gezicht streng, maar blijft dubieus in het geheel van dit onovertuigende rapport. CIDI vindt het kwalijk en zorgwekkend dat het probleem van extremisme, onder jongeren en in de partij in het algemeen, zo makkkelijk wordt vergoelijkt. 

Tweede poging 

Het gaat om de tweede keer dat FVD onderzoek doet naar rechtsextremistische tendensen binnen de jongerenafdeling JFVD. In mei dit jaar werden, zo stelde de partij na een intern niet-gepubliceerd onderzoek, enkele raddraaiers van antisemitische en homofobe memes uit de partij gezet of geschorst.

In november kwam het Parool met nieuwe onthullingen over antisemitische en extremistische uitingen binnen de jongerenorganisatie van FVD. Het bericht toonde dat het intern onderzoek flinterdun is geweest, als het überhaupt heeft plaatsgevonden. CIDI riep op tot een onafhankelijk onderzoek, maar het FVD-bestuur ging opnieuw over tot een eigen rapportage.

Na het nieuwe rapport, van partijprominenten Wybren van Haga en Ralf Dekker, wordt dan ook terecht op sociale media veelvuldig aangeduid als Wij van WC-eend: overduidelijk bevooroordeeld.

Ook moet benadrukt worden dat het rapport slechts de jongerenpartij onder de loep heeft genomen. Uitingen van partijleider Thierry Baudet blijven volledig buiten beschouwing. Van hem zijn de afgelopen weken steeds meer antisemitische uitspraken aan het licht gekomen, zoals de opmerking “bijna iedereen die ik ken is antisemiet”, die hij volgens meerdere ex-partijleden heeft gemaakt op een gezamenlijke bijeenkomst.

Partijprominenten Wybren van Haga en Ralf Dekker voerden het onderzoek uit, dat werd aangekondigd na de onthullende artikelen in Het Parool over antisemitische appjes en opmerkingen in de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. De jongerenafdeling beschrijft het rapport nu als serieus en grondig, waarin niets zou worden verbloemd of vergoelijkt.

“Geen verwijtbaar handelen”

De conclusie van “geen verwijtbaar handelen JFVD-bestuur of Tweede Kamerfractie” is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Duidelijke bewijzen van extremistische tendensen in groepsapps van de jongeren waren al in het voorjaar nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van het bestuur van zowel FVD als JFVD. Volgens het rapport is FVD dus op onverklaarbare wijze de enige partij in Nederland die een sterke aantrekkingskracht blijft houden op bewonderaars van fascistoïde gedachtegoed.

Wel erkent men dat er een “ongelukkige persoonsverwisseling” heeft plaatsgevonden. Dit verwijst naar het gegeven dat een veelvuldig afzender van antisemitische groepsapps sancties kon ontduiken, doordat iemand met dezelfde voornaam in zijn plaats werd geroyeerd. ‘De verkeerde Ruben’ kreeg vervolgens een functie zowel bij JFVD als bij de FVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij wordt nu alsnog geschorst voor een periode van zes maanden. Ook dat is opmerkelijk, aangezien media eerder berichtten dat dezelfde persoon geroyeerd had moeten zijn in mei, en niet enkel geschorst. Overigens zou JFVD-bestuurder en Baudet-vertrouweling Freek Jansen op de hoogte zijn geweest van de persoonsverwisseling.

De onderzoekscommissie ziet geen reden voor nieuwe of aanvullende strafmaatregelen richting JFVD-leden, aangezien de conclusies en aanbevelingen uit het eerdere rapport uit mei integraal zouden zijn overgenomen. Dit is niet controleerbaar voor de buitenstaander, aangezien het eerdergenoemde rapport nooit openbaar is gemaakt.

Zerotolerance? 

Toch heeft het rapport enkele aanbevelingen aan de JFVD. Zo stelt men voor om de huidige appgroepen te verwijderen, en nieuwe te beginnen. Dit om het volgende: om zo definitief af te rekenen met de ontstane beeldvorming. Het gaat de schrijvers dus om de beeldvorming, niet om wat er in de appgroepen gestuurd is. FVD acht dus niet antisemitisme, maar de reputatieschade die de partij daardoor lijdt als het probleem. Daarnaast zegt men dat JFVD niet verantwoordelijk is voor appgroepen buiten de officiële groepen. 

Ook wil men beter screenen op deelnemers en een klachtencommissie opzetten, mede om zo fouten rond royementen te voorkomen. Er moet een appgroep protocol komen, gehandhaafd met een zerotolerancebeleid voor wie zich niet aan het protocol houdt. Ook raadt de commissie aan dat deelnemers in officiële appgroepen niet meer anoniem mogen zijn, maar alleen met hun eigen voor- en achternaam lid mogen zijn.

De vraag is echter wat precies bedoeld wordt met zerotolerance, en of er zal worden gehandhaafd door een onafhankelijke beoordelaar. Zo zijn extremistische uitingen al te vaak afgedaan als zijnde humor, ironie of een “misverstand” (aldus het FVD-rapport).

De presentatie van het rapport door FVD en JFVD wil uiteraard een indruk van ‘eind goed, al goed’ wekken. Het bestuur van JFVD zegt het rapport te onderschrijven en de aanbevelingen integraal op te nemen. Voor de buitenstaander is de geloofwaardigheid echter ver te zoeken. Ook CIDI is niet onder de indruk, en onderschrijft de Wij van WC-eend ongeloofwaardigheid van het onderzoek.

Alleen een onafhankelijk onderzoek, binnen alle lagen van FVD, kan een startpunt zijn voor de partij om schoon schip te maken.