Ook Hizb-al-Tahrir in Nederland actief

Jihad-site weer online

In de Israel nieuwsbrief van 5 april van dit jaar waarschuwde CIDI voor de organisatie Qoqaz, die via het internet moslims opriep zich militair te trainen voor de heilige oorlog. Kandidaatstrijders werden door Qoqaz verwezen naar de banenwinkels van de Koninklijke Landmacht en naar met name genoemde schietclubs en vechtsportverenigingen.

De door CIDI naar buiten gebrachte informatie werd door verschillende Nederlandse dagbladen, waaronder De Telegraaf, opgepakt en vanwege die ongewenste publiciteit werd de Qoqaz-site vervolgens door de eigenaren zelf gesloten. In juni van dit jaar heeft minister van Binnenlandse Zaken De Vries op kamervragen geantwoord dat personen achter de site niet strafbaar zijn. De minister zegde de Kamer wel toe de mogelijke extra aanwas bij schietverenigingen te laten onderzoeken.

Inmiddels heeft Qoqaz de oproep tot training voor de jihad hervat, nu overigens zonder vermelding van de adressen van schietclubs, op het internetadres www.gaingate.com/acustos/qoqaz.htm. De site vermeldt ook een link naar de Arabischtalige site van de internationale Qoqaz-organisatie (www.qoqaz.com).

Ook de Soenitische Hizb-Al-Tahrir (‘Islamitische Bevrijdingspartij’, HAT) is in Nederland actief. De internationaal opererende organisatie werd in 1953 opgericht in Jeruzalem en beoogt met alle beschikbare middelen het herstel van het kalifaat, de islamitische eenheidsstaat, tot stand te brengen. Vanwege deze doelstelling, die met zich meebrengt dat de verschillende republieken en koninkrijken in het Midden-Oosten moeten worden opgeheven, is de HAT in de meeste Arabische landen verboden. Het hoofdkwartier van de HAT bevindt zich in Pakistan, tevens de bakermat voor de Soenitisch-Islamitische Taliban-organisatie.

Op de internetsite van de HAT, www.khilafah.org, worden de aanslagen op New York en Washington aan de VS zelf verweten en in antisemitische termen becommentarieerd. “Het zijn deze hooghartigheid en arrogantie die aanleiding waren voor de opkomst van de haat tegen Amerika in de harten van mensen en die hen ertoe brachten hun leven op te offeren teneinde Amerika te schaden en zich op Amerika te wreken. Amerika zaait wat het heeft geoogst.” En de gewone mensen, zo stelt de HAT, “zijn door de kwaadaardige Joden opgehitst om te denken dat Moslims terroristen zijn”.

De HAT-site verwijst naar een Nederlandse afdeling op het adres www.expliciet.nl (compleet met de zwarte Hizb-al-Tahrir-vlag) die het op zich onschuldige motto ‘Voor een islamitisch bewustzijn’ voert. Expliciet heeft op haar beurt echter uitsluitend links met een negental sites van de HAT, waaronder de vanuit de Palestijnse autonome gebieden opererende www.al-aqsa.org. Al-Aqsa publiceert onder andere de wekelijkse Hizb-al-Tahrir-preken vanuit de Jeruzalemse Al-Aksamoskee, waarin met regelmaat ook wordt opgeroepen tot het voeren van de heilige oorlog tegen het Westen. Anders dan haar zustersites in het buitenland bevat www.expliciet.nl overigens geen expliciet extremistische uitingen zoals directe oproepen tot vernietiging van Arabische staten en Israel (met Nederland bevriende staten) of het voeren van een jihad tegen het Westen. Mogelijk wordt daarmee geanticipeerd op het feit dat zulke uitingen in Nederland strafbaar zijn. De vraag blijft echter gerechtvaardigd wie en wat er precies schuilgaan achter de openlijke associatie van Expliciet met de extremistische opvattingen van HAT.