Prinsjesdag: 12 aanbevelingen van het CIDI voor Rutte

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 18 sep 2018 CIDI CIDISTANDPUNT REGERING

Vandaag is het Prinsjesdag en spreekt de koning de troonrede uit. In deze rede maakt de Nederlandse regering bekend wat het komende jaar het beleid zal zijn, met als belangrijkste leidraad de rijksbegroting. In aanloop naar Prinsjesdag stuurde het CIDI naar minister-president Mark Rutte een brief met daarin twaalf aanbevelingen voor relevante zaken omtrent antisemitisme, Israel, de Palestijnen en het Midden-Oosten.

 

Betreft: Aanbevelingen van CIDI aan het kabinet

Excellentie,
Geachte heer Rutte,

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) vraagt de aandacht van het kabinet voor relevante zaken omtrent antisemitisme, Israel, de Palestijnen en het Midden-Oosten.
We begrijpen dat de rijksbegroting vele onderwerpen behelst en dat ook andere onderwerpen en organisaties uw aandacht vragen. Echter, antisemitismebestrijding en het conflict tussen Israel en de Palestijnen, evenals de conflicten in de landen eromheen, horen ons inziens zeker besproken te worden.
Graag biedt het CIDI u hierbij 12 aanbevelingen aan, samengevat in een lijst en gevolgd door een toelichting.
Wij wensen u ook het komende parlementaire jaar veel succes.

Met vriendelijke groet,

Hanna Luden,
Directeur CIDI

 

Aanbevelingen van CIDI  aan het kabinet
Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) vraagt de aandacht van het kabinet voor relevante zaken omtrent antisemitisme, Israel, de Palestijnen en het Midden-Oosten, samengevat in een lijst en gevolgd door een toelichting.

 

Antisemitisme bestrijden

 1. Investeer in opsporingscapaciteit voor de bestrijding van haatzaaien, ophitsing tot geweld, en discriminatie in woord en daad, in de openbare ruimte, de sociale media en (religieuze) instellingen.
 2. Versterk de internationale strijd tegen antisemitisme; stimuleer de internationale acceptatie van de Werkdefinitie Antisemitisme.
 3. Zorg ervoor dat elke school de middelen heeft om de geschiedenis van de Holocaust te onderwijzen en dat in dat kader ook nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan hedendaagse uitingsvormen van antisemitisme.

 

Israel, de Palestijnen en de regio

 1. Investeer in de samenwerking met Israel op het gebied van technologie, terreurbestrijding, cultuur en wetenschap.
 2. Ondersteun de Palestijnse bevolking op hun weg naar een onafhankelijke, democratische staat, vrij van terreur, haatzaaien en corruptie.
 3. Er mag geen Nederlands ontwikkelingsgeld worden uitgekeerd aan veroordeelde terroristen. Bevorder in dat kader vredesonderwijs en moedig de Palestijnse Autoriteit (PA) aan om de geïnstitutionaliseerde ophitsing tot haat en geweld tegen Joden en Israel aan te pakken.
 4. Bevorder met financiële en politieke drukmiddelen de volledige ontwapening van de terreurorganisatie Hamas. Daarbij moeten de steunpilaren van Hamas, zoals bijvoorbeeld Turkije, Iran en Qatar, niet buiten schot blijven.
 5. Investeer in economische betrekkingen tussen Israel en haar buren om stabiliteit, welvaart en daarmee vreedzame co-existentie in het Midden-Oosten te bevorderen.
 6. Maak de Nederlandse bijdrage aan UNRWA afhankelijk van de aanpak van misstanden binnen de organisatie.
 7. Stop subsidie aan organisaties die BDS steunen. Verwerp en bestrijd politiek gemotiveerde boycots, desinvesteringsmaatregelen en sancties (‘BDS’) tegen Israelische producten, instellingen en personen.
 8. Stop de economische toenadering tot de Islamitische Republiek Iran, zolang het regime internationaal terrorisme blijft steunen. Neem het initiatief om in Europees verband hard te ageren (bilateraal én in VN-verband) tegen Iran, vanwege het beleidsmatig, openlijk en systematisch met gewelddadige vernietiging bedreigen van Israel.
 9. Zet met spoed alle mogelijke middelen in voor de redding van de systematisch onder vervolging lijdende en in veel gevallen met extreem geweld en zelfs uitroeiing bedreigde minderheden in het Midden-Oosten.

 

Nederland 
Ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog is het antisemitisme in Nederland nog verre van verdwenen. De afgelopen jaren is er zelfs sprake van een toename van Jodenhaat, die zich vertaalt in een toename van agressie en geweld. Steeds meer Joden in Nederland vrezen voor hun veiligheid. Joodse instellingen zijn een potentieel doelwit van terroristische aanslagen en beveiliging is meer nodig dan ooit. CIDI waardeert de inspanningen van de overheid voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap, en vertrouwt erop dat dit ook het komende parlementaire jaar een aandachtspunt zal blijven. Naast de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moet ook het onderwijs aandacht besteden aan de negatieve gevolgen van discriminerend handelen en denken op de samenleving.

Het Israelisch-Palestijnse conflict 
CIDI roept de Nederlandse overheid om vredesinitiatieven tussen Israel en de Palestijnen te steunen en stimuleren, uitgaande van directe, concrete onderhandelingen.  Zowel Israel als de Palestijnen hebben recht op erkende en veilige grenzen. Koester de goede betrekkingen van Nederland met beide partijen. Nederland kan bijdragen aan wederzijds vertrouwen tussen Israel en de Palestijnen, een kernvoorwaarde voor de concessies die beide partijen zullen moeten doen om tot een tweestatenoplossing te komen. Terreur en het zaaien van haat moeten te allen tijde worden veroordeeld. Bovendien moet Nederland zich uitspreken tegen irrationele neigingen Israel eenzijdig verantwoordelijk te stellen (of zelfs te sanctioneren) voor het falen van vredespogingen.

Israel 
Israel is een partner voor Nederland in de wereldwijde strijd tegen terrorisme, maar ook op diverse andere gebieden. De uitwisseling van kennis en ervaringen kan worden gestimuleerd door het opzetten van gezamenlijke initiatieven. Zowel Israel als Nederland zullen profiteren van een verdere intensivering van de banden op economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied.

De Palestijnen 
De aanwezigheid van terreurbewegingen zoals Hamas en de Islamitische Jihad is een belangrijke bron van instabiliteit in de Palestijnse gebieden, en staat een vreedzame oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict in de weg. Het handvest van Hamas verwerpt nog steeds de tweestatenoplossing en roept op tot vernietiging van Israel. Nederland moet de Palestijnse Autoriteit bovendien aanspreken om terreur in woord én daad te bestrijden. Nederlandse ontwikkelingshulp kan bijdragen aan het opbouwen van instituties en infrastructuur voor een toekomstige Palestijnse staat. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat Nederlands hulpgeld terechtkomt bij terreurbewegingen zoals Hamas, of door de Palestijnse Autoriteit wordt uitgekeerd aan veroordeelde terroristen.

De regio 
De ontwikkelingen in de regio zijn zeer verontrustend. Landen als Iran en terreurorganisaties als IS, Hezbollah en Hamas uiten voortdurend bedreigingen richting Israel en roepen op tot vernietiging van de Joodse staat. De toegenomen instabiliteit in het Midden-Oosten is niet alleen een dreiging voor Israel en andere landen in de regio, maar ook voor Europa en daarmee voor Nederland. Nederland moet blijven inzetten op de bestrijding van terreur en instabiliteit in het Midden-Oosten om een spill-over van geweld te voorkomen.