Commentaar: Samenleven

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 16 okt 2008 CIDISTANDPUNT DIALOOG

Het slechte nieuws van de rellen, die tijdens Jom Kippoer in het kuststadje Akko uitbraken, is dat weer eens bleek hoe ingewikkeld de etnisch/religieuze verhoudingen in Israel zijn. Akko is een gemengd Joods-arabische stad en zou als voorbeeld moeten dienen van hoe in het democratische Israel mensen met verschillende achtergronden met elkaar omgaan.

Maar dat mislukte jammerlijk toen een Arabische inwoner op Jom Kippoer op hoge snelheid met zijn auto het Joodse stadsdeel van Akko binnenreed. De Joden die daar de heiligste dag van het jaar in acht namen, waren woedend dat hun rust verstoord werd en beschuldigden de man ervan dat hij opzettelijk buitensporig lawaai maakte en rookte in het openbaar. Vervolgens werd de Arabische inwoner bijna gestenigd. Na het bekend worden van dit nieuws trokken jonge Arabieren het Joodse commerciële centrum binnen en staken auto’s en winkels in brand. Het leek even op de rellen enkele jaren geleden in de Franse voorsteden. Een Knessetlid van één van de Arabische partijen beschuldigde de Joden ervan een pogrom tegen de Arabieren te hebben georganiseerd. Hij zweepte daarmee op een onverantwoorde wijze de emoties op. Rechtse nationalistische Knessetleden vroegen zich publiekelijk af of de Joden in hun eigen land in de diaspora leven.

Het goede nieuws van de situatie in Akko is de wijze waarop de Israelische autoriteiten tot dusverre zijn opgetreden. onmiddelijk na het gebeuren veroordeelde de demissionaire minister-president Olmert het geweld. Hij riep de Joodse en Arabische inwoners van de stad op hun kalmte te bewaren. “Samenleven tussen joden en Arabieren is van het grootste belang, vooral in gemengde steden”, verklaarde hij. Maandag bezocht president Shimon Peres de plek des onheils, gevolgd door een delegatie van islamitische en Joodse notabelen. Peres riep op tot een einde van de gewelddadigheden, die al dagen voortduurden en waarschuwde dat Israel een land is van vele religies, waar echter maar één wet dient te gelden. Hij meende dat een commissie moet worden ingesteld die de dialoog tussen de bevolkingsgroepen bevordert en wederzijds respect moet stimuleren. Intussen arresteerde de politie 37 Arabische en 27 Joodse relschoppers. De verdenking bestaat dat het deels om leden van Joodse en Arabische bendes gaat.

De reactie van de Israelische autoriteiten biedt hoop, dat de rellen slechts een tijdelijke eruptie zijn die niet naar andere delen van Israel zullen overslaan. samenleven in een land als Israel, dat op voet van oorlog leeft met een aantal buurstaten, vergt de grootst mogelijk subtiliteit en veel aandacht. Die aandacht dient er altijd te zijn en niet alleen als de vlam weer eens in de pan slaat.

Ronny Naftaniel