SP en GL Amstelveen weigeren zich uit te spreken over veiligheid Joden

IN ANTISEMITISME / Door: LUUK SMIT / 18 jun 2021 AMSTELVEEN ANTISEMITISME

In de gemeente Amstelveen is vandaag door alle gemeenteraadsfracties de Shalom-verklaring ondertekend, behalve die van de SP en GroenLinks. De verklaring benadrukt het belang van de veiligheid van de Joodse inwoners van Amstelveen en neemt stelling tegen antisemitisme in de stad. De SP stemde tegen vanwege het gebruik van de IHRA-definitie, waarom GroenLinks tegenstemde is helaas nog niet duidelijk.

Ondertekening Shalom-verklaring Amstelveen (bron: Twitter / @RonnyNaftaniel)

De verklaring baseert zich met name op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In art.1 van de grondwet staat tenslotte: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

In die visie willen de fracties die wel ondertekend hebben zich hardmaken voor de veiligheid van de Joodse inwoners van Amstelveen. Ondanks dat er tijdens de Holocaust veel Joden zijn gedeporteerd uit Amstelveen, is de gemeente nu een ‘oase van rust’, aldus de fracties. Zij zien dus dat Amstelveen voor nu relatief veilig is voor haar (relatief) grote Joodse gemeenschap en zij willen dat graag zou houden. Daarom staan zij voor de volgende punten:

  1. De fracties zullen ten alle tijden antisemitisme bestrijden en daarbij de IHRA-definitie van antisemitisme toepassen.
  2. De fracties zullen de mogelijk toegepaste heffing van straatbelasting op Joodse Amstelveners net na de Tweede Wereldoorlog laten onderzoeken.
  3. De fracties zullen het aangifte kunnen doen van antisemitisme zou toegankelijk mogelijk maken, eventueel in overleg met het OM.
  4. De fracties zullen het gebruik van lespakketten over de Holocaust en de Joodse geschiedenis van Amstelveen en Nederland faciliteren en stimuleren.
  5. De fracties zullen de Joodse bijdrages aan de Amstelveense sport, cultuur en wetenschap blijvend stimuleren.
  6. De fracties zullen deze verklaring pro-actief uitdragen.
  7. De fracties zullen hun eigen rol ten aanzien van bovenstaande punten evalueren en bespreken.

De voorzitter van het CJO, Ronny Naftaniel, was te spreken over de ondertekening van de verklaring. Hij roemde de fracties die hun handtekening hadden gezet onder bovengenoemde punten. 

Afgelopen maand stelden de Amstelveense gemeenteraadsfracties van PvdA en VVD raadsvragen over een anti-Israel postercampagne in de gemeente, die na Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap van Nederland heeft.