Teken de verklaring: Herdenk geen daders op 4 mei

Nationaal monument op de DamIn het verleden was er al vaak discussie over de vraag wie er op 4 mei worden herdacht.  De laatste jaren werd zelfs geregeld geopperd om ook de doden die vielen ‘aan de andere kant’ (de Duitse, Japanse) te gedenken. Was de tijd niet rijp voor zo’n ‘verzoenend’ gebaar?
In 2012 kon maar net worden voorkomen dat een scholier op de Dam een gedicht las ter nagedachtenis van een oudoom die bij de SS was gegaan.
Maar verzoenenis een daad van levenden, de doden kunnen het niet meer. Het is niet mogelijk het namens de doden te doen, daarom ook is verzoenen met de gesneuvelde daders van toen niet  mogelijk.

Dat maakt de vraag urgent: wie herdenken we op 4 mei?
Het antwoord op die vraag is: de slachtoffers en niet de daders.

Daarom hebben organisaties van betrokkenen een verklaring opgesteld voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat op dit moment werkt aan een nieuwe beleidslijn voor de nationale herdenking. Zij roepen het Comité op om duidelijk te maken wie wij herdenken op 4mei, en om in de beleidslijn op te nemen dat op Dodenherdenking geen daders worden herdacht.
De organisaties, ondertekenaars van de verklaring, zijn: het Cairo-overleg, waarin vertegenwoordigd het Contactorgaan Moslims en Overheid,  het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en de Raad van Kerken in Nederland, en bovendien: het Centraal Joods Overleg, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, Het Veteranen Platform, het Nederlands Auschwitz Comité, het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland, de Vereniging Sinti, Roma en woonwagenbewoners Nederland, de Krijgsmachtimam en de Krijgsmachtrabbijn.

Deze oproep is niet alleen van belang voor organisaties, maar ook voor u persoonlijk.
Ook u kunt deze verklaring ondertekenen. Laat zien dat Nederland geen daders wil herdenken op 4 mei!
Lees hier de verklaring en onderteken meteen.