Voorwaardelijke celstraf, gebiedsverbod en begeleid wonen voor aanvaller HaCarmel

IN ANTISEMITISME / Door: PAUL VAN DER BAS / 11 jul 2018

Saleh A. krijgt een zwaardere straf dan gebruikelijk is voor vernieling en diefstal vanwege het antisemitische karakter van zijn misdrijf. 

De Palestijnse Syriër die eind vorig jaar het koosjere restaurant HaCarmel aanviel, is veroordeeld tot een celstraf van tien weken, waarvan vier weken voorwaardelijk. Omdat Saleh A. al zes weken in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. De komende twee jaar mag hij niet binnen een straal van honderd meter van het restaurant komen. Doet hij dat wel, dan gaat hij per overtreding twee weken de cel in. 

De strafeis van het Openbaar Ministerie viel hoger uit dan gebruikelijk is voor diefstal en vernieling. Het discriminerende karakter van het vergrijp zorgde voor een hogere strafeis, aldus de Officier van Justitie. In zijn requisitoir citeerde hij het CIDI: “Geweld en vandalisme zijn altijd ernstig en hebben een grote impact op slachtoffers. Echter, in het geval van misdrijven met een antisemitisch of anderszins discriminerend karakter heeft het misdrijf niet alleen impact op het slachtoffer zelf, maar ook op de getroffen gemeenschap en op de samenleving als geheel. Het is daarom belangrijk om hier krachtig tegen op te treden.” 

Onderzoek door een psycholoog en psychiater wijst uit dat Saleh A. verstandelijk beperkt is (hij heeft een IQ van 66) en daarnaast problemen heeft met het onder controle houden van zijn agressie. Het recidiverisico wordt daarom matig tot hoog ingeschat. De rechtbank volgde de eis van het OM dat Saleh A. begeleid moet wonen en daarbij verplichte begeleiding en behandeling moet hebben.

CIDI acht het van het hoogste belang dat deze begeleiding ook echt zal plaatsvinden gezien de instabiele mentale toestand van Saleh A. De eigenaren van restaurant HaCarmel, de Joodse gemeenschap en de samenleving als geheel moeten gerust kunnen zijn dat hij niet nogmaals in de fout gaat. Daarnaast is het de vraag of de screening van immigranten wel op orde is. Saleh A. is als vluchteling naar Nederland gekomen en kampt met een scala aan psychische en emotionele problemen. Bovendien bezocht hij vorig jaar een conferentie van Hamas in Rotterdam. Dat iemand die zo’n risico vormt toch vrij rondliep, is reden tot zorg.