Vragen van CIDI over leuzen bij Pride Walk

Tijdens de Pride Walk afgelopen weekend in Amsterdam waren niet alleen LHBTIQ+-vriendelijke leuzen te zien. Opvallend was een flink aantal borden en spandoeken dat de thematiek van LHBTIQ+ aanhaalde om de pijlen op Israel te richten, met leuzen als “You can’t pinkwash occupation, Free Palestine” en “No pride in Israeli apartheid”.

‘Pinkwashing’ is het fenomeen waarbij LHBTIQ+-symbolen worden geïnstrumentaliseerd, oftewel misbruikt voor doeleinden die zelf niks met emancipatie van LHBTIQ+ te maken hebben. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven opzichtig gebruik maken van regenboogvlaggen in reclames, maar zich verder niet inzetten voor meer gelijke behandeling.

De term ‘pinkwashing’ wordt ook weleens gebruikt met betrekking tot Israel. In die context wordt beweerd dat LHBTIQ+ emancipatie in het land slechts schijn zou zijn, of de sinistere bedoeling zou hebben om vermeende misdaden van het land ‘goed te praten’.

De verregaande vrijheid van LHBTIQ+ in Israel, inclusief een van de grootste jaarlijkse Pride evenementen ter wereld (in Tel Aviv), steekt inderdaad opvallend af tegen alle andere landen in de regio. In Israels buurlanden is het erg zwaar om openlijk LHBTIQ+ te zijn, in veel gevallen zelfs wettelijk strafbaar.

Het is dan ook erg opvallend dat een evenement bedoeld ter bevordering van gelijkberechtiging als podium wordt gebruikt om Israel eruit te pikken en de vrijheid van LHBTIQ+’ers daar neer te zetten als een soort sinister toneelstukje.

CIDI ontving meerdere meldingen van deelnemers en omstanders van de Pride Walk die om die reden aanstoot namen aan de leuzen, en zich in sommige gevallen zelfs onveilig voelden.

Demonstratie gekaapt

Voorop in de stoet liep een groep demonstranten die naar verluidt geen deel waren van de Pride Walk, een manifestatie georganiseerd door de stichting Pride Amsterdam. Met name deze groep uitte zich extremistisch: leuzen als “Hamas, Hamas”, “Kill Israel” en “Free free Palestina, reclaim it all!” werden gescandeerd door een megafoon.

Lees ook ons opinie-artikel in Het Parool

Van deelnemers aan de Pride Walk begrijpt CIDI dat de organisatoren de stoet op sommige plaatsen inhield om (letterlijk) afstand te kunnen bewaren van deze groep raddraaiers. Onduidelijk is echter of de organisatie ook tijdens de optocht melding deed bij de autoriteiten van het extremistische gedrag. CIDI heeft in een brief aan Pride Amsterdamhierover opheldering gevraagd.

Aangezien ook de aanwezige politie getuige was hiervan, en mogelijk zelfs klachten heeft ontvangen, is het onduidelijk waarom niet is ingegrepen. Daarnaast rijst de vraag of de burgemeester heeft overwogen om de groep raddraaiers voorop in de stoet te ontbinden.

Zero Flags Project

Het uitpikken van Israel door sommige deelnemers tevens opmerkelijk in het licht van een van de thema’s van de Pride Walk: het Zero Flags Project. Vanaf het Rokin liepen de demonstranten langs de vlaggen van de landen, maar liefst nog 71, waar homoseksualiteit strafbaar is.

Op die zwarte lijst staat ook Palestina (Gaza), waarmee gedoeld wordt op het Hamas-bewind in de Gazastrook. De fundamentalistisch-islamitische beweging verbiedt wettelijk seks tussen mannen. Zij riskeren een maximum straf van tien jaar cel.

Update 11/8:

Pride Amsterdam heeft op sociale media afkeurend gereageerd op de groep tegendemonstranten, die zonder toestemming zich bij de optocht van Pride wilde voegen. De organisatie neemt “nadrukkelijk afstand” van bepaalde uitingen van de tegendemonstranten. Bij de strijd voor het recht te houden van wie je wilt “past geen enkele uiting van discriminatie en uitsluiting in welke vorm dan ook”, valt in het statement te lezen.

De organisatie stelt wel geklaagd te hebben over acties van de tegendemonstranten, maar op herhaaldelijk verzoek van de gemeente “de-escalerend” te hebben opgetreden: “Om het niet verder te laten escaleren heeft de gemeente ons verzocht aan te sluiten. Hierdoor heeft het zo kunnen zijn dat vanaf het Frederiksplein tot aan het Centraal Station mensen langs de kant het idee hebben gekregen dat het om één demonstratie ging die georganiseerd werd door Pride Amsterdam. Terwijl dit feitelijk dus twee aparte demonstraties waren.”

Het is opmerkelijk dat de gemeente tegemoet is gekomen aan alle eisen van de tegendemonstranten, nota bene tegen de wil van Pride Amsterdam in, zo blijkt nu. Voor een groot deel van de optocht konden zij ongestoord voorop lopen. CIDI herkent het beeld dat Pride Amsterdam zelf benoemt en zegt te betreuren, namelijk dat voor veel omstanders de indruk is gewekt dat de intolerante boodschap van de tegendemonstranten onderdeel was van de Pride-organisatie zelf.

Voor CIDI roept dit de vraag op of de gemeente grenzen stelt bij misbruik van het demonstratierecht door het uiten van haatdragende boodschappen.