Vragen van Kamerleden PvdA overrechtsextremistisch feest in Zoetermeer

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vragen van de leden Dijsselbloem en Van Heemst (beiden PvdA) aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Minister van Binnenlandse zaken.

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel “rechtse jeugd krijgt eigen feest”
  2. Is het juist dat de, van oorsprong Vlaamse, organisatie Voorpost de organisator is van het feest voor extreem-rechtse jongeren in Zoetermeer?
  3. Wat is er bekend van deze organisatie? Heeft deze organisatie de bijzondere aandacht van de AIVD?
  4. Is het juist dat één van de drijvende krachten achter Voorpost in het verleden is veroordeeld voor het omverwerpen, vernielen, en bekladden van Joodse graven?
  5. Bent u met ons van mening dat het organiseren van een “alternatief” bevrijdingsfeest door Voorpost voor extreem-rechste jongeren, uitgerekend op 5 mei, kwetsend is voor al diegene die die dag de bevrijding van de naziterreur vieren?
  6. Op welke wijze is voorzien, vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken cq de AIVD, in informatievoorziening ten behoeve van burgemeesters zodat zij organisaties of organisatoren die een aanvraag voor een evenement doen kunnen screenen op antecedenten of risico’s voor verstoring van de openbare orde en goede zeden?
  7. Hoe vaak wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door gemeenten?
  8. Is er sprake van enige coördinatie en begeleiding vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken waar het aanvragen tot demonstraties of bijeenkomsten betreft van extreme organisaties bij gemeenten?
  9. Acht u het wenselijk dat gemeenten hun beslissingen in het wel of niet medewerking verlenen aan dergelijke activiteiten op elkaar afstemmen, in plaats van ad hoc zelf tot een afweging te komen? Zoja, welke initiatieven zult u hierin ondernemen?
  10. Wat is, achteraf bezien, uw oordeel over het handelen van de gemeente Zoetermeer die onder andere door het beschikbaar stellen van een lokatie medewerking verleende aan de organisatie van dit “alternatieve bevrijdingsfeest”?