YouTube: haatspraak voortaan vaker verwijderen

YouTube heeft gisteren een reeks maatregelen aangekondigd om de verspreiding van haatspraak via het platform tegen te gaan. Onder andere zegt het video’s die superioriteitsdenken bevorderen of de Holocaust ontkennen, vaker te gaan verwijderen. In de strijd tegen online haatspraak zijn de maatregelen een stap in de goede richting.

Op zijn blog heeft YouTube aangekondigd video’s op het platform vaker te verwijderen wanneer ze ernstige haatspraak verspreiden. In het bijzonder wordt gedoeld op superioriteitsdenken (“supremacist content”). YouTube omschrijft dit als gedachtegoed waarbij de superioriteit van een bepaalde groep ten aanzien van anderen wordt gepropageerd om discriminatie te rechtvaardigen. Hieronder wordt verheerlijking van Nazi-ideologie genoemd. Ook video’s die duidelijke historische feiten ontkennen, zoals het geval is bij Holocaustontkenning, zullen volgens het bericht eerder verwijderd worden.

Verder zegt YouTube reeds bestaande maatregelen om verspreiding van haatspraak te beperken, aan te scherpen. Zo zal het video’s met bezwaarlijke, maar niet verboden haatspraak moeilijker vindbaar maken en advertentieopbrengsten hiervan blokkeren.

Groeiend probleem op internet 

De Anti-Defamation League, een Amerikaans-Joodse organisatie die zich toespitst op de bestrijding van racisme en haatspraak, is positief over de voornemens van YouTube, maar benadrukt dat meer nodig is om het probleem tegen te gaan. “Hoewel dit een belangrijke stap vooruit is, is deze stap op zichzelf onvoldoende en moeten vele veranderingen van YouTube en andere technologiebedrijven volgen om de plaag van online haat en extremisme effectief tegen te gaan”.

Via haar Center for Technology and Society (CTS) levert ADL geregeld advies over online haatspraak aan sociale mediabedrijven, waaronder YouTube. Via CTS levert ook CIDI regelmatig input over concrete gevallen van Nederlandstalige haatspraak die via grote platforms verspreid wordt.

Met verbeteringen in techniek en toenemende toegankelijkheid van het internet is steeds meer haatspraak online te vinden. CIDI dringt daarom al langere tijd aan op effectiever beleid om haatspraak in dit domein tegen te gaan, zowel door overheden als door technologiebedrijven.

Uit een enquête van het Europees Bureau voor de grondrechten onder Joodse EU-burgers, blijkt dat antisemitische uitingen het vaakst online worden ervaren. Zo ziet 80% van de Nederlandse respondenten antisemitisme op het internet, waaronder sociale media, als een probleem. Dit beeld is in de meeste EU-landen niet veel anders.

Perceptie van manifestaties van antisemitisme in verschillende domeinen, per EU-lidstaat. Bron: FRA, “Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU”