59ste vergadering

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 22 sep 2004 GAZA VEILIGHEIDSHEK VN VS WESTBANK

Deze week is in New York de 59ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties begonnen. Afgelopen donderdag sprak de Israelische minister van Buitenlandse Zaken Shalom de volkerengemeenschap toe. Hij verdedigde het plan van de Israelische regering een scheiding tussen Israeli’s en Palestijnen aan te brengen door een eenzijdige terugtrekking uit Gaza en een deel van de Westoever, en de bouw van het veiligheidshek. Vooral dit hek is mikpunt van felle kritiek.

door Ronny Naftaniel

De Arabische staten slaagden er in juli in een resolutie aangenomen te krijgen waar de bevindingen van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag werden onderschreven. Het hof noemde “de muur” illegaal en adviseerde dat Israel dat bouwwerk weer zou afbreken. (Ook Nederland en de andere lidstaten van de EU stemden voor de resolutie.)

De Israelische regering vreest dat de Arabische staten eind september zullen proberen een nieuwe resolutie over het hek aangenomen te krijgen. Ditmaal één die oproept tot sancties. Ze zullen de resolutie zodanig proberen te manoeuvreren dat hij pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen door de Veiligheidsraad zal worden behandeld. Ze hopen daarmee een Amerikaans veto te verijdelen. De kans dat deze Arabische opzet lukt is gering, aangezien ook de Europese Unie zich tegen sancties keert.

Israel van zijn kant hecht juist sterk aan de acceptatie van een resolutie die het antisemitisme veroordeelt. Vorig jaar probeerde Israel ook zo’n uitspraak tot stand te brengen, maar toen weigerde de Europese Unie antisemitisme specifiek te noemen in een resolutie die religieuze intolerantie hekelde. Kortom de 59ste Algemene Vergadering van de VN heeft het weer bijzonder druk met het Midden-Oosten. Alleen de kwestie Soedan lijkt ditmaal het Arabisch-Israelisch conflict in aandacht te overvleugelen.

Vorig jaar name de Algemene Vergadering maar liefst 21 resoluties aan over dat Arabisch-Israelisch conflict. De meeste daarvan stelden dat alleen Israel de verplichting heeft naar vrede te zoeken. Het lot van de Palestijnen stond centraal zonder aandacht te hebben voor het terrorisme of voor de context van de bezetting.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt Israel voortdurend door de VN overbelicht en loopt het met de resoluties die alleen Israel veroordelen de spuigaten uit. Vorige week gaf het American Jewish Committee een rapport uit onder de titel “Eenzijdig: de voortdurende campagne tegen Israel in de VN”. Daarin wordt gesteld dat de VN geobsedeerd is door Israel. “De wereld moet een eind maken aan deze chronische aanval op Israel”, meent het AJC. Het is een oproep waar wij ons van harte achter kunnen stellen.