Acties Hezbollah baren minister Koenders zorgen

Deze week hebben vier partijen (SGP, PVV, Bontes/Van Klaveren en CDA) in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de wapenopbouw van de Libanese organisatie Hezbollah op basis van een artikel in het Nederlands Dagblad.

Het Israëlische leger (IDF) heeft onlangs, aldus de berichtgeving, een kaartje van Libanon op Twitter gedeeld waarop in diverse Libanese dorpen wapendepots en raketlanceerplatforms te zien zouden zijn. De burgers van deze dorpen zouden financiële vergoeding van Hezbollah hebben ontvangen hiervoor en zouden tevens als ‘menselijk schild’ dienen bij een Israëlische preventieve aanval.

In antwoord op de Kamervragen heeft de minister geantwoord de zorgen te delen als het gaat om het gebruik van menselijke schilden en de proliferatie van Zuid-Libanon door Hezbollah. De verdere bewapening van Hezbollah beschouwt de regering ook als ‘zeer onwenselijk’. Voorts spreekt de regering zich uit over het recht van Israël om zich te beschermen van zijn bevolking tegen de dreiging van Hezbollah, met inachtneming van het internationaal recht.

Tenslotte gaat de regering in op de rol die Iran inneemt in de regio. Ondanks dat er een nucleair akkoord is gesloten, constateert de regering dat Iran bepaald geen constructieve rol in de regio aanneemt. Een helder voorbeeld hiervan zijn de indicaties dat de door Iran gesponsorde milities in de Syrische burgeroorlog, de evacuatie van burgers uit Aleppo tegen hielden. Het kabinet heeft hierop op 12 december jl. de Iraanse ambassadeur ontboden als diplomatiek pressiemiddel.
In de Kamervragen verzochten de vier fracties of de minister bereid is om, in internationaal verband, doelmatige sancties in te stellen tegen Iran vanwege de levering van wapens aan Hezbollah. Echter, in antwoord hierop stelde de minister dat het kabinet de verschillenden sanctieregimes tegen Iran niet als onderdeel van nieuwe diplomatieke druk ziet. Als onderdeel van het nucleaire akkoord zijn VN, VS en EU-sancties opgeschort. Daarnaast zijn nog enkele sancties in werking vanwege proliferatie en mensenrechtenschendingen. Deze sancties moeten volgens het kabinet niet vermengd worden met het huidige optreden van Iran in de regio, zo bleek uit de antwoorden op de Kamervragen.

Foto: Militaire parade van Hezbollah, bron: archief.

Bron: https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/hezbollah-maakt-van-zuiden-libanon-kruitvat.2436295.lynkx