Antisemitische incidenten in de Verenigde Staten licht gedaald

Over 2020 rapporteert de Anti-Defamation League (ADL) een lichte daling in het aantal antisemitische incidenten in de Vernigde Staten. Zij verklaren dit door de grote gevolgen van de coronapandemie en de daaropvolgende lockdowns. Ondanks de daling staat 2020 alsnog in de top drie van de jaren met de meeste incidenten.

Hoewel fysieke incidenten minder vaak voorkwamen, kreeg de digitale wereld te maken met nieuwe vormen van antisemitisme in 2020. Zo kregen Joden al snel de schuld van het coronavirus en de verspreiding daarvan en kregen Joodse instellingen te maken met het fenomeen ‘Zoombombing’, waarin digitale samenkomsten worden geïnfiltreerd en blootgesteld aan een spervuur van antisemitische tirades.

In 2020 telde ADL 2.024 gemelde antisemitische incidenten in de Verenigde Staten. Dit is een daling van 4% ten opzichte van de 2.107 incidenten die werden geregistreerd in 2019, maar is nog steeds het op twee na hoogste jaar sinds ADL begon met het rapporteren van antisemitische incidenten in 1979. Van de 2.024 incidenten die in 2020 werden geregistreerd, zijn er 1.242 gevallen van intimidatie, een stijging van 10% ten opzichte van 2019, en 751 incidenten waren gevallen van vandalisme, een daling van 18% ten opzichte van 2019. Bij de 31 incidenten van antisemitische mishandeling (een daling van 49% ten opzichte van 2019) vielen er 41 slachtoffers, maar geen doden.

Voorbeelden van incidenten zijn onder andere een fysieke aanval op een Joodse man in Brooklyn, het opzettelijk aanrijden van een Joodse man in Kentucky en het uitschelden van een Joodse vrouw in Los Angeles. Naast deze incidenten waren er ook veel meldingen over uitspraken van racistische en antisemitische groepen, waaronder de ‘Goyim Defense League’, met uitspraken als ‘(((Media))) is the virus’ en ‘SMALL hats BIG problems’. Zij staan ook bekend als ontkenners van de Holocaust en het verspreiden van de het klassiek-antisemitische idee dat Joden heimelijk aan de touwtjes trekken in de politiek en de media.

Ook in het onderwijs nam het aantal incidenten af, zowel op lager onderwijs als in het hoger onderwijs. Wederom verwijst ADL naar de lockdowns en de overstap naar de digitale leeromgeving. Helaas steeg het aantal incidenten bij Joodse instellingen, zoals synagogen, in vergelijking met voorgaande jaren. Een groot deel van die incidenten waren de bovengenoemde ‘Zoombombings’. Zo werd een online Seider verstoort door iemand die swastika’s liet zien en de volgende tekst meermaals in de chatfunctie deelde: ‘HEIL HITLER YOU FILTHY KIKES. THE BLOOD OF CHRIST IS ON YOUR HANDS. YOU ARE CURSED FOR HIS MURDER’. Verder werden ook op meerdere begraafplaatsen grafstenen ondergekalkt met antisemitische leuzen en hakenkruizen. Een deel van de gemelde incidenten betrof ook antizionisme dat oversloeg in antisemitisme. Zowel vanuit links als rechts werd Israel gelijkgesteld aan Nazi-Duitsland, en beschuldigd van het plegen van genocide.

Het rapport van ADL past in de trend die ook CIDI waarnam afgelopen jaar. Uit de Monitor Antisemitische Incidenten 2020 bleek ook een daling zichtbaar, die goed te verklaren valt wegens de lockdowns en de verminderde sociale interacties. Vergelijkbare beelden kwamen ook uit Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, alhoewel Zwitserland een stijging voor de kiezen kreeg.

Antisemitische graffiti op Etz Chayim Congregation in Huntsville, Alabama (april 2020).