Antisemitisme in Groot-Brittannië neemt toe met 30 procent

Vandaag heeft het Britse Community Security Trust (CST) haar Antisemitische incidenten rapport  gepubliceerd van de periode januari tot en met juni 2017. Het CST is een organisatie die Britse Joden beschermt tegen antisemitisme. Het aantal door CST geregistreerde antisemitische incidenten in Groot-Brittannië is toegenomen met 30 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het CST weet geen specifieke oorzaak te noemen voor deze toename en is bezorgd over deze grote toename. Het CST heeft in zijn rapportage over antisemitische incidenten in 2017 al een toename van 36% gerapporteerd.

Het gemiddelde aantal incidenten per maand – 100 – in de afgelopen 15 maanden is namelijk meer dan het dubbele in vergelijking met vijf jaar geleden. De gerapporteerde incidenten variëren van antisemitische uitlatingen op social media tot bedreigingen met een mes. CST registreerde in de afgelopen half jaar 80 incidenten in de categorie “Assaults“, in vergelijking tot 2 incidenten in dezelfde periode in 2016. Verbeterde rapportage van antisemitische incidenten kunnen een gedeeltelijke verklaring zijn voor deze toename. Daarbij zou de toegenomen media-aandacht voor antisemitisme in de eerste helft van 2017 een bijdrage geleverd kunnen hebben. De discussie over antisemitisme op universiteiten en bij de Labour partij loopt al enkele jaren.

Het CST beschrijft wat zij onder antisemitisme verstaat in haar Antisemitic Discourse Report uit 2013. In dit rapport staan een aantal definities die als ‘constructieve gids’ moeten dienen voor verschillende interpretaties van de term ‘antisemitisme’. Er wordt namelijk veel discussie gevoerd over wat ‘antisemitisme’ nu eigenlijk betekent. Het CIDI hanteert de volgende definitie van antisemitisme: “Joden anders behandelen dan andere mensen maar vooral: je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen.” Dit volgens de criteria van de Werkdefinitie Antisemitisme van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) en de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Het CIDI publiceert jaarlijks een antisemitisme monitor.

Klik hier voor de antisemitisme monitors van het CIDI.  

Zie hieronder een video over het CST Antisemitic Incidents Report januari – juni 2017: