CIDI roept BNNVARA op zich formeel te distantiëren van radioprogramma

IN ANTISEMITISME / Door: HANNA LUDEN / 24 sep 2019 ANTISEMITISME CIDI MEDIA


Den Haag, 24 september

Aan: de directie van BNNVARA
Betreft: het programma Gaan! 24 september 2019

Geachte mevrouw Van Gielst en de heer Hox,

Ik heb zojuist kennis genomen van de tweet van BNNVARA gericht aan onze medewerker Van Koningsveld waarin uw organisatie afstand neemt van de schandalige antisemitische uitspraken in het programma Gaan!

Dit waarderen wij, maar het is absoluut onvoldoende. Immers het gaat hier om publiekelijk op de radio gedane zeer zware antisemitische uitspraken, die geen weerwoord hebben gekregen. Excuses daarover kunnen niet alleen per twitter aan een persoon in onze organisatie worden gestuurd, maar dienen op dezelfde wijze te worden gemaakt op uw formele kanalen. Daarover heb ik u vandaag herhaaldelijk proberen te spreken. Tevergeefs.

Wij stellen u voor om op uw website in dezelfde bewoording afstand te nemen van de gedane uitspraken en van de passiviteit van uw presentator. Het zou goed zijn als de presentator daarbij ook aangeeft volledig achter de excuses te staan.

Een en ander zou het beste gepaard kunnen gaan met een duidelijke uitleg over antisemitisme, ook in deze tijd. Dit zou een waardevolle aanvulling zijn.

Graag ben ik beschikbaar om op korte termijn hierover met u van gedachten te wisselen.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groeten,

Hanna Luden, directeur