Corbyn overtuigt Brits-Joodse organisaties niet

Afgelopen weekend heeft Jeremy Corbyn gereageerd op beschuldigingen van antisemitisme binnen de Labourpartij, die hij leidt. In een opiniestuk in The Guardian en een videoboodschap op twitter erkent hij het probleem gedeeltelijk. Hij stelt dat antisemitische denkbeelden “geen plaats hebben binnen de partij”, en dat het tegengaan ervan “een prioriteit” is. Beschuldigingen aan zijn eigen persoon laat hij buiten beschouwing. Verschillende Joodse organisaties laten weten niet overtuigd te zijn van zijn boodschap.

Joodse organisaties voelen zich genegeerd in hun advies aan Labour om het stuk niet op vrijdagmiddag, vlak voor het ingaan van shabbat, te publiceren. Vertegenwoordigers van de Board of Deputies of British Jews en de Jewish Leadership Council hebben laten weten te zijn benaderd door Corbyn’s medewerkers en deze timing sterk te hebben afgeraden. Het detail lijkt des te pijnlijker gezien Corbyn’s eigen uitspraak in zijn opiniestuk dat hij gelooft in het oplossen van wantrouwen door de dialoog te zoeken met Joodse organisaties.

De Board of Deputies wijst er verder op dat Corbyn, met een opmerking dat slechts 0.1% van Labour’s leden antisemitisch zou zijn, het probleem lijkt af te schilderen als “een betreurenswaardig statistiekje”. Een onderbouwing van dit statistische gegeven is niet bekend. De Jewish Leadership Council wijst in een commentaar op Corbyn’s verzuim om zijn eigen optreden te benomen – waar juist veel van de beschuldigingen om draaien.

IHRA-definitie 
Ook binnen de Labourpartij klinkt er kritiek over Corbyn’s houding in deze zaak. Vicevoorzitter Tom Watson waarschuwde zaterdag dat zijn partij dreigde “in een wervel van eeuwige schaamte te raken” als de partij er niet in zou slagen het conflict over antisemitisme achter zich te laten. Specifieker zouden interne onderzoeken naar twee Labour-politici die zich uitspraken tegen het partijleiderschap moeten worden opgeschort. (Voor een van hen is dit inmiddels gebeurd). Watson hamert erop dat Labour de volledige IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)-definitie van antisemitisme overneemt.

De oplaaiing van de discussie over antisemitisme binnen de partij komt in de nasleep van het besluit om een afgezwakte versie van deze definitie officieel te hanteren. Centrale kenmerken van antisemitisme, zoals het vergelijken van Israëlisch beleid met dat van Nazi-Duitsland en het suggereren dat Joden loyaler zouden zijn aan Israël dan aan het Verenigd Koninkrijk, zijn hierin weggelaten. Van beide kenmerken hebben recentelijk voorbeelden plaatsgevonden in de Labourpartij.

Labour en antisemitisme 
De documentaire Whitewashed van de socioloog David Hirsh geeft een bredere kijk op de manifestatie van antisemitisme binnen de Labourpartij. Een demonstratie van de CIDI-jongerenorganisatie bij een gezamenlijk optreden van Corbyn en PvdA-voorzitter Asscher laat zien dat het Labour’s optreden in de zaak ook bij zusterpartijen ongemakkelijk zit.

In hun editie van 25 juli hebben drie Joods-Britse kranten (The Jewish Chronicle, Jewish News en The Jewish Telegraph) als reactie hierop eenzelfde voorpagina gekozen, met de tekst “United we Stand” tegen een achtergrond van demonstranten. Verschillende commentatoren hebben die keuze historisch genoemd, aangezien het nooit eerder zou zijn voorgekomen dat de kranten – die gewoonlijk sterk van mening verschillen – zich hierin hebben verenigd.