De verkiezingstijdlijn: data om in de gaten te houden

Door: Hidde van Koningsveld (CIDI). Belangrijkste data in blauw.

31 juli en 1 augustus: Op deze dagen dienen alle partijen hun lijsten in bij de Kiesraad. Tot op het laatste moment zullen allianties en lijstverbindingen worden gesloten. Pas vanaf de deadline, ’s avonds laat op 1 augustus, weten we in welke samenstelling de partijen aan de verkiezingen willen deelnemen.

7 en 8 augustus: Op deze dagen kunnen bezwaren worden ingediend tegen de deelname van bepaalde kandidaten of lijsten. De vorige keer werd er bezwaar gemaakt tegen de deelname van verschillende partijen. Hier vindt vervolgens een stemming in de Knesset over plaats. Tegen de uitslag van de stemming kan bij het Hooggerechtshof beroep worden aangetekend.

18 augustus: De partijen ontvangen voorlopig bericht over de goed- dan wel afkeuring van hun deelname.

20 augustus: De individuele kandidaten ontvangen voorlopig bericht over de goed- dan wel afkeuring van hun deelname.

23 augustus: De Kiesraad stelt de partijen, lijsten en deelnemers van de verkiezingen nu officieel vast.

27 augustus: Alle kiezers ontvangen hun stempas.

3 september: Het startschot voor de officiële campagne. Vanaf nu is de campagnewetgeving van kracht.

8 september: De kandidatenlijsten worden gepubliceerd. Nu is ook duidelijk wie het Hooggerechtshof eventueel van deelname uitsluit. De vorige keer overkwam dit Michael Ben-Ari, de leider van de uiterst rechtse partij Joodse Kracht.

17 september: Verkiezingsdag. 

25 september: De verkiezingsuitslag wordt officieel gepubliceerd. Ten opzichte van de voorlopige uitslag verschuiven hier vaak nog een paar zetels, die beslissend kunnen zijn voor de coalitieformatie: bepaalde combinaties worden opeens (on)mogelijk.

9 oktober: Eventuele bezwaren tegen de verkiezingsuitslag moeten uiterlijk op 9 oktober worden ingediend. In de praktijk gebeurt dit zelden.