Kamerleden willen duidelijkheid over steun aan naar terroriste vernoemd jeugdcentrum

Kamerleden Han ten Broeke (VVD), Kees van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (CU) hebben vragen ingediend over Nederlandse steun aan het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat en diens samenwerking met de Women’s Affairs Technical Committee (WATC). Het WATC heeft een Palestijns jeugdcentrum vernoemd naar een terroriste.

Eerder dit jaar kwam aan het licht dat de Palestijnse vrouwenorganisatie WATC een jeugdcentrum in het dorp Burqa nabij Nabloes naar de terroriste Dalal Mughrabi heeft vernoemd. Dalal Mughrabi was één van de terroristen die betrokken was bij de kustwegaanslag in Israel in 1978. Bij deze aanval kwamen 38 Israelische burgers om, waaronder 13 kinderen.

Het WATC ontving voor het jeugdcentrum financiële steun van het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, wat weer afhankelijk is van verschillende donors, waaronder de Nederlandse overheid. Op 30 juni liet toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders weten de subsidie aan het WATC stop te hebben gezet.

Ten Broeke, Van der Staaij en Voordewind willen nu van de huidige ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking weten of de Nederlandse steun aan het terroristen verheerlijkende WATC daadwerkelijk is gestopt. Op de website van het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat wordt de opschorting van de Nederlandse subsidie namelijk niet vermeld. Sterker nog, het Secretariat prijst het WATC, alsof het hartstikke normaal is om een gebouw naar een terrorist te vernoemen.

Daarnaast staat de vrouwenorganisatie nog steeds vermeld als subsidie-ontvanger op de website van het Secretariat. Sterker nog, het WATC ontvangt dit jaar meer financiële steun van het HR/IHL Secretariat dan voorgaande jaren.

Volgens transparantiewebsite openaid.nl heeft de Nederlandse regering op 24 mei nog 1,13 miljoen euro overgemaakt aan het Secretariat. De Kamerleden maken zich daarom zorgen dat, ondanks de aangekondigde subsidiestop, in het verleden toegezegde subsidies alsnog zijn overgemaakt. De vragenstellers willen daarom van het Kabinet weten wanneer precies de laatste subsidie aan het WATC is overgemaakt, en wanneer de Palestijnse vrouwenorganisatie is ingelicht over de bijstandsopschorting.

Vanwege de Nederlandse steun aan het het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat willen Ten Broeke, Van der Staaij en Voordewind weten of de standpunten van het Secretariat wel stroken met die van het Kabinet. Verschillende organisaties die subsidies van het HR/IHL Secretariat ontvangen, pleiten namelijk voor het afstraffen van Israel. Dit in tegenstelling tot het Kabinetsstandpunt, dat goede betrekkingen met zowel Israel als de Palestijnen nastreeft.

 

Bron foto: risastla / Flickr.