Kamervragen over Europese steun aan BDS

Naar aanleiding van een recent verschenen rapport van het Israelische ministerie van Strategische Zaken waaruit blijkt dat organisaties die oproepen tot een boycot van Israel financiële steun van de EU ontvangen, hebben Joël Voordewind (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Han ten Broeke (VVD), Martijn van Helvert (CDA) en Raymond de Roon (PVV) Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

 

2018Z09988

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA) en De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat EU-subsidies terecht komen bij organisaties die oproepen tot boycot van Israël (ingezonden 30 mei 2018)

1

Klopt het dat de Europese Unie (EU) organisaties subsidieert die oproepen tot het boycotten, desinvesteren en sanctioneren (BDS) van Israël, zoals volgens een bericht op de website van het CIDI wordt vermeld? 1)

2

Klopt het dat er ook geld via deze organisaties is terechtgekomen bij Palestijnse organisaties die als terreurorganisaties bekend staan?

3

Bent u bereid hierover opheldering te gaan vragen aan de Europese Commissie aangezien het subsidiëren van BDS-organisaties tegen het beleid van de EU zelf ingaat? Op welke termijn verwacht u dat de Europese Commissie deze opheldering verschaft en licht u de Kamer daar zo snel mogelijk over in?

4

Bent u bereid de Commissie ertoe op te roepen de subsidies aan dergelijke organisaties te staken en er ook op toe te zien dat deze subsidies stopgezet worden?

1) https://www.cidi.nl/eu-subsidieert-organisaties-die-oproepen-tot-israel-boycots/