Kamervragen over Nederlandse defensieattaché in Iran

Deze week verscheen een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad waaruit blijkt dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken een defensieattaché aan Iran hebben benoemd. Naar aanleiding van de berichtgeving, hebben SGP, PVV, CDA en CU Kamervragen ingediend.

Iran is de grootste destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Het ondersteunt verschillende terreurgroepen, zoals Hamas en Hezbollah, werkt aan een ballistische raketprogramma en zegt Israel van de kaart te willen vegen. 

“Er moeten wel héle goede redenen zijn voor een vrij land om op dit moment de militaire banden aan te halen met Iran. Dat land is feitelijk een islamitische dictatuur waar mensen die anders denken geen leven hebben. Daar komt bij dat Iran een onruststoker is in het Midden-Oosten en terroristen ondersteunt. Als je dan uitgerekend nu de betrekkingen aanhaalt met zo’n land, roept dat grote vraagtekens op.”

Aldus SGP-fractieleider Kees van der Staaij. Volgens de SGP-voorman is het geen toeval dat de benoeming van de defensieattaché in korte tijd plaatsvindt na het bezoek van minister Sigrid Kaag aan Teheran en een audiëntie van de Nederlandse ambassadeur bij de Iraanse minister van Defensie, generaal Amir Hatami.

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft Van der Staaij samen met Raymond de Roon (PVV), Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (CU) Kamervragen ingediend:

  1. Kent  u het bericht “Nederland haalt militaire banden met Iran aan”?
  2. Klopt het dat Nederland voornemens is een defensieattaché te benoemen in Iran? Waarom is hiervoor gekozen?
  3. Welke andere bondgenoten van Nederland hebben (een) defensieattaché(s) aangesteld in Iran? Zijn er ook bevriende landen die er bewust voor hebben gekozen dit niet te doen?
  4. Hoe verhoudt het benoemen van een defensieattaché en het aanhalen van de militaire banden met Iran zich tot de geopolitieke en militaire ambities van Iran in het Midden-Oosten, met inbegrip van de wapenleveranties aan Hezbollah en de bedreigingen aan het adres van Israël?
  5. Kunt u tevens toelichten hoe de voorgenomen benoeming zich verhoudt tot mogelijke aanscherping van Europese sancties tegen Iran vanwege het ballistische raketprogramma?