Kamervragen over Nederlandse voorstem Palestijns voorzitterschap G77

Naar aanleiding van de Nederlandse voorstem voor het Palestijnse voorzitterschap bij de G77, hebben SGP, FvD, PVV en CU Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Door middel van een resolutie heeft de Palestijnse delegatie bij de Verenigde Naties extra bevoegdheden gekregen om haar voorzitterschap van de ontwikkelingslandencoalitie G77 te kunnen vervullen. Niet minder dan 146 landen stemden voor het Palestijnse voorzitterschap. Alleen Israel, de VS en Australië stemden tegen. Een zoveelste unilaterale stap van de Palestijnse Autoriteit om van de onderhandelingstafel weg te blijven en op eigen houtje soevereiniteit te krijgen.

Ook Nederland stemde voor, wat ingaat tegen de principes van het Oslo-akkoord. De gedachtegang is sinds Oslo altijd geweest dat een onafhankelijk Palestina gerealiseerd zal worden door onderhandelingen met Israel. Dit wordt echter mede door Nederland te grabbel gegooid die de eenzijdige stap van de PA steunt. Tegelijkertijd beweert de Nederlandse vertegenwoordiging bij de VN dat de voorstem niet gezien moet worden als erkenning van een Palestijnse staat.

Verwarrend, aldus Kees van der Staaij (SGP), Thierry Baudet (FvD), Raymond de Roon (PVV) en Joël Voordewind (CU). Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok. De Kamerleden willen weten hoe een niet-lidstaat voorzitter kan worden van een VN-orgaan zoals de G77. Daarnaast wordt in het kader van het feit dat Nederland de Palestijnse staat niet erkent, gevraagd aan minister Blok dat Nederland voortaan tegenstemt bij VN-resoluties waarmee de suggestie gewekt wordt dat een Palestijnse staat erkend wordt.

2018Z18891

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77 (ingezonden 19 oktober 2018)

1
Kent u het bericht “Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77” 1)

2
Klopt het dat Nederland in VN-verband heeft ingestemd met een Palestijns voorzitterschap van de G77?

3
Bent u ervan op de hoogte dat deze resolutie spreekt van een ‘Palestijnse Staat’?

4
Hoe verhoudt deze tekst zich tot het feit dat Nederland de Palestijnse Staat niet formeel erkend heeft? Hoe is het mogelijk dat Nederland desalniettemin in heeft gestemd met deze resolutie?

5
Hoe kan een niet-lidstaat voorzitter worden van een dergelijk VN-orgaan? Bestaan hier precedenten van?

6
Bent u bereid voortaan tegen VN-resoluties te stemmen waarmee de suggestie gewekt wordt dat een Palestijnse staat erkend wordt?

1) https://www.cidi.nl/nederland-stemt-voor-palestijns-voorzitterschap-g77/