Kamervragen over sloop Nederlandse projecten op de Westbank

Afgelopen week heeft het Israelische leger een aantal watertanks in Area C van de Westelijke Jordaanoever gesloopt. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal Kamerleden schriftelijke vragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Vorige week sloopte de IDF drie watertanks ten zuiden van Hebron. De containers, gefinancierd met Nederlands belastinggeld, voorzagen in de drinkwaterbehoefte van een aantal Palestijnse families in het dorp El-Mirkaz. Dit dorp – ten zuiden van Hebron – bevindt zich in Area C, het gebied van de Westelijke Jordaanoever dat volgens de Oslo-akkoorden onder Israelische controle staat.

Volgens het Israelische leger zijn de watertanks illegaal gebouwd, daar er geen sprake was van een geldige vergunning. In juli 2017 werd ook al een door Nederland gefinancierd project vanwege dezelfde redenering geconfisqueerd. Het ging in dat geval om zonnepanelen die stroom leverden aan het Palestijnse dorp Jubbet ad-Dhib. NGO Comet-ME had voor dit project een vergunning aangevraagd maar nooit antwoord gekregen, wat door de organisatie als impliciete goedkeuring werd gezien.

Naar aanleiding van de confiscatie van de zonnepanelen werden toen Kamervragen gesteld. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders liet toen weten dat de Israelische autoriteiten zelden vergunningsaanvragen inwilligen, en dat daarom NGO’s geen andere optie zien dan zonder geldige vergunning te bouwen. 

Naar aanleiding van de sloop van vorige week, willen Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Martijn van Helvert (CDA) weten of Nederland van te voren is geconsulteerd over de ontmanteling van de watertanks. Daarnaast vragen de Kamerleden of Israel is aangesproken op de sloop en of er betalingen voor de geleden schade zijn geëist. 

Sadet Karabulut (SP) heeft vergelijkbare vragen ingediend. Daarnaast vraagt de buitenlandwoordvoerder van de SP zich af of het Israelische beleid van het slopen van ontwikkelingsprojecten “verdergaande gevolgen dient te hebben.”