Kuzu stelt wederom Kamervragen over nederzettingen

Wederom heeft DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu schriftelijke vragen gesteld over de bouw van Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Ook vraagt hij nogmaals om de erkenning van de Palestijnse staat.

Het is niet voor het eerst dat Kuzu vragen stelt over het Israelische nederzettingenbeleid. Deze keer brengt Kuzu de bouw van 5000 woningen ter sprake, wat hij een schending van internationaal recht noemt. Ook koppelt hij de bouw van nederzettingen aan de onderdrukking ‘miljoenen onschuldige Palestijnen’, zo stelt Kuzu.

Opvallend is de koppeling die Kuzu maakt tussen de bouw van nederzettingen en de slecht draaiende Palestijnse economie, de kindersterfte en de armoede in Gaza. Dat er geen Israelische nederzettingen in Gaza meer zijn sinds 2005, noemt hij daarentegen niet. Ook stelt hij dat de bouw van nederzettingen in strijd is met VN-resoluties, en hij vraagt minister Blok wat Nederland aan deze ‘schendingen van internationaal recht’ gaat doen. Hierbij refereert Kuzu aan de ‘intensieve diplomatieke relaties’ tussen Nederland en Israel.

Vervolgens vraagt Kuzu aan de minister om Israel te veroordelen voor haar nederzettingenbeleid en om in EU-verband sancties op te leggen. Concluderend vraagt Kuzu aan minister Blok om de Palestijnse staat te erkennen, om zo een helder signaal naar de Israelische regering te sturen. De kans is klein dat de regering akkoord gaat met zijn laatste vraag, daar de regering pas een Palestijnse staat zal erkennen als er een vredesakkoord gesloten is tussen Israel en de Palestijnen.

Kuzu staat bekend om zijn felle toon tegenover Israel. Zo stelt hij regelmatig vragen over het nederzettingenbeleid, het zaken doen met bedrijven uit de nederzettingen, ook vroeg hij om een debat om ‘Israelische inmenging’ in Nederland en weigerde hij premier Netanyahu de hand te schudden tijdens zijn bezoek aan de Tweede Kamer. Tijdens een bezoek aan Jeruzalem trachtte hij ook te provoceren met vlagvertoon rond de Tempelberg. Ook roept DENK regelmatig op tot de erkenning van de Palestijnse staat.