Meerderheid Tweede Kamer tegen gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie

Een motie die de regering verzoekt te onderzoeken via een pilot gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie in te zetten, is door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. Het afgewezen voorstel was ingediend door Vera Bergkamp en Monica den Boer (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA).

De motie verzoekt de regering te onderzoeken via een pilot of de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie kan leiden tot meer succesvol afgeronde zaken en daarmee de meldingsbereidheid kan vergroten. De aangiftebereidheid onder slachtoffers van discriminatie, aldus de Kamerleden achter het voorstel, is laag door het beeld dat er weinig met de aangifte wordt gedaan.

Het CIDI, de antisemitismewaakhond in Nederland, herkent dit beeld. Regelmatig geven melders van een antisemitisch incident bij het CIDI aan dat ze zich door de politie niet serieus genomen voelen, in sommige gevallen is er zelfs geen sprake van bereidheid de aangifte op te nemen.

Een onderzoek door het Fundamental Rights Agency bevestigt dat aangiftebereidheid onder slachtoffers van antisemitisme laag is. In de enquête door de FRA, heeft slechts 25% laten weten antisemitische incidenten die ze zijn overkomen te hebben gemeld bij de politie, een belangenorganisatie of elders.

Met gespecialiseerde kennis kunnen aangiftes beter worden onderzocht op discriminerende aspecten, aldus Bergkamp, Den Boer, Özütok en Van den Hul. Volgens de Kamerleden kan dit leiden tot meer veroordelingen, waarmee de meldingsbereidheid kan worden vergroot.  

SP, VVD, CDA, SGP en PVV stemden tegen de motie, waarmee deze is verworpen. Het voorstel kon alleen op de steun van PvdA, GroenLinks, DENK, D66, PvdD, 50PLUS, ChristenUnie en FVD rekenen. Kennelijk vindt een meerderheid van de Tweede Kamer het geen prioriteit om de meldingsbereidheid van strafbare discriminatie en het aantal succesvol afgeronde zaken te vergroten. Het blijft de vraag wat voor oplossingen het Parlement dan wel voor ogen heeft om de aangiftebereidheid onder slachtoffers van discriminatie te verbeteren, of hebben SP, VVD, CDA, SGP en PVV er vrede mee dat deze aangiften niet worden opgenomen of in een stoffige lade verdwijnen?