Minister Blok verdedigt Nederlandse voorstem anti-Israëlresolutie

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 16 aug 2019 TWEEDE KAMER VN

Nadat Nederland afgelopen maand voor een obsessieve anti-Israëlresolutie stemde, zette een meerderheid van de Tweede Kamer vraagtekens hierbij. In zijn beantwoording verdedigt minister Blok echter de voorstem en claimt hij dat de resolutie inhoudelijk zou zijn verbeterd.

Afgelopen maand stemde Nederland bij VN-orgaan ECOSOC voor de veroordeling van Israël omtrent Palestijnse vrouwenrechten. De Joodse staat was het enige land dat belangrijk genoeg geacht werd voor een specifiek agendapunt. De meest beruchte schenders van vrouwenrechten – zoals Saoedi-Arabië, Iran, Congo en Pakistan – ontsprongen de dans bij deze VN-sessie. ECOSOC doet het hiermee lijken alsof Israël het enige land in de wereld is dat vrouwenrechten schendt.

Aanleiding voor Kamervragen, zo dacht een meerderheid van het Nederlandse parlement. CDA, SGP, CU, VVD, PVV en FVD zetten allemaal hun handtekening onder de schriftelijke vragen aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Dat zijn drie van de vier coalitiepartijen, waardoor de vraag ontstaat hoe het kabinet en de Nederlandse VN-delegatie erbij zijn gekomen om voor de obsessieve anti-Israëlresolutie te stemmen.

Minister Blok lijkt echter niet onder de indruk te zijn van de druk van de Kamer. In zijn beantwoording bevestigt de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken dat Nederland heeft voorgestemd en verdedigt de minister deze keuze.

De resolutie over de rechten van Palestijnse vrouwen is een jaarlijks terugkerend fenomeen, zo laat Blok weten. Voorheen was deze niet alleen bij ECOSOC, maar ook bij de Commission on the Status of Women (CSW) vaste prik. Mede op aandringen van Nederland heeft de EU “de Palestijnse Autoriteit ervan weten te overtuigen de resolutie niet meer in CSW te agenderen”, aldus de minister.

Daarnaast vertelt de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken dat de inhoud van de resolutie is aangepast. Zo “wordt de secretaris-generaal niet langer gevraagd een apart rapport te schrijven over de situatie van Palestijnse vrouwen” en wordt de bezetting niet langer “‘het’ grootste obstakel voor het verwezenlijken van situatie van Palestijnse vrouwen” genoemd.

Volgens minister Blok is de overgebleven resolutie “meer gebalanceerd”. Zo “wordt verwezen naar de verplichtingen waaraan de Palestijnse Autoriteit zich gebonden acht – waar eerder alleen Israël werd aangesproken”.

Het is echter volslagen onzin om hier te spreken van “gebalanceerd”. Het enige wat impliciet genoemd wordt in het document is de “verplichting tot het implementeren van verplichtingen”, die “Palestina”  is aangegaan door het toetreden tot een aantal mensenrechtenverdragen. In elke andere zin van de resolutie wordt met de beschuldigende vinger naar Israël gewezen – zelfs wanneer het gaat om Palestijnse jurisdictie. In dat geval is de klacht dat de mogelijkheden van de Palestijnse regering om Palestijnse vrouwen te beschermen wordt ondermijnd door “beperkingen” in de bezette gebieden.

De strekking van de beantwoording moge duidelijk zijn. Het had erger kunnen zijn.  De zogenaamde “onderhandelingsinzet van de EU” die tot meer balans en inhoudelijke verbeteringen zou hebben geleid, is een façade. Daarnaast bleef een eensgezind EU-standpunt bij de stemming over de anti-Israëlresolutie uit. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stemden niet voor, maar onthielden zich van stemming.

De onthouding van stemming leidde in Duitsland tot enorme ophef. In Duitse media werd gesproken van een “schandaal”, en naar verluidt zou de Duitse regering naar aanleiding van de de ophef hebben besloten niet langer te zwijgen door middel van onthouding bij anti-Israëlstemmingen, maar voortaan actief tegen te gaan stemmen.

Nederland stemde echter voor, en er is geen enkele sprake van inbinden naar aanleiding van de Kamervragen. In plaats van de zorgen van de meerderheid van de Tweede Kamer serieus te nemen, geeft minister Blok activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche om mee te doen aan het anti-Israëlcircus bij de VN.