Nederland heeft Palestijnse Autoriteit aangesproken op LHBTI-beleid

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 16 sep 2019 D66 PA PVDA TWEEDE KAMER

Nederland heeft de Palestijnse Autoriteit aangesproken nadat deze een LHBTI-manifestatie had verboden. Dat laat de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op Kamervragen van Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lilianne Ploumen en Kirsten van den Hul (PvdA).

De organisatie Al-Qaws was voornemens eind augustus een evenement in Nablus te organiseren. Eerder diezelfde maand had de LHBTI-belangengroep ook al een activiteit in de Palestijnse stad geïnitieerd. De politie van de Palestijnse Autoriteit kreeg echter lucht van de activiteiten en Al-Qaws en verbood leden van de Palestijnse LHBTI-gemeenschap van het uitvoeren van activiteiten in de Palestijnse gebieden. 

Hierop dienden zowel de PvdA als D66 Kamervragen in. In zijn beantwoording laat minister Blok weten dat de Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah de kwestie heeft opgebracht bij de PA, waaronder de premier. Daarnaast heeft de Nederlandse vertegenwoordiging contact gehad met Al-Qaws “om haar steun te betuigen”.

Het verbieden van LHBTI-evenementen door de PA vindt het Nederlandse Kabinet “zorgelijk en niet acceptabel”. “Het recht van een ieder op vrijheid van meningsuiting, vreedzame vereniging en vergadering zijn fundamentele mensenrechtennormen, waaraan ook de Palestijnse Autoriteit (PA) gebonden is”. Minister Blok benadrukt dat de “bescherming en bevordering van deze vrijheden zijn essentieel voor het streven naar een onafhankelijke, vrije en democratische staat”.

“Sociale acceptatie van LHBTI in de Palestijnse gebieden is laag”, zo schrijft de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. “Met referentie naar behoud van traditionele waarden en normen kan fel worden gereageerd op mensen van wie verondersteld wordt dat zij LHBTI zijn. Zij kunnen slachtoffer worden van haatzaaien en het komt voor dat aangifte wordt gedaan waarna arrestatie door de politie plaats kan vinden”. Minister Blok noemt dit “zeer zorgelijk”.

“Bevordering van gelijke rechten van LHBTI’s is één van de prioriteiten binnen het Nederlandse mensenrechtenbeleid”, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken. Het Kabinet “spreekt waar nodig is zorg uit”, aldus minister Blok, zoals dus hier het geval is geweest.

De minister schrijft dat de verklaring van de Palestijnse politie inmiddels is ingetrokken. Blok laat weten dat er “morele en politieke steun” is vanuit de Nederlandse vertegenwoordiging voor groepen die zich inzetten voor LHBTI-mensenrechten.