Opnieuw record aantal antisemitische incidenten in het VK

De Britse antisemitismewaakhond Community Security Trust (CST) heeft over de periode van januari tot juli 2019 in totaal 892 antisemitische incidenten geregistreerd. Dit is het hoogste aantal gemeten incidenten in een periode van januari tot juli sinds CST in 1984. Hiermee geeft de trend van toenemend antisemitisme in het VK geen blijk van ophouden.

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 betreft dit een toename van 10% aan uitingen van antisemitisme. In februari rapporteerde CST een recordaantal incidenten in één jaar over 2018, waarmee dat jaar het derde op rij is geweest dat het aantal incidenten is toegenomen.

De soorten uitingen zijn uiteenlopend. Voorbeelden zijn antisemitische bekladdingen door inbrekers in de woning van twee Holocaustoverlevenden, haatspraak op sociale media en geweld in de vorm van schoppen, slaan of het gooien met stenen en flessen.

Iets meer een derde van de incidenten betreft uitingen op sociale media. Hierover zegt CST-voorzitter David Delew:

“Het probleem [van antisemitisme] verspreidt zich zowel door het land heen als online. Het weerspiegelt toenemende verdeeldheid in het land, maar veroorzaakt ook angst in de Joodse gemeenschap.”

Aantal incidenten in periode 2014-2019, per jaar vanaf 2014. Bron: CST Antisemitic Incidents Report

In de uitgebreide rapportage is CST er transparant over dat de precieze oorzaak van de toename in online antisemitisme niet met zekerheid is vast te stellen. Mogelijk is een absolute toename aan online haatspraak, maar ook is mogelijk dat incidenten vaker door slachtoffers en getuigen bij CST worden gemeld. Hoe dan ook, zo wordt gesteld, is er in deze categorie sprake van onderrapportage: ook wanneer accounts een hele rits aan haatspraak verspreiden, rekent CST dit als een enkel incident.

Voor CIDI is dit een herkenbaar fenomeen. In de jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten wordt op dezelfde manier onderscheid maakt tussen incidenten en gebeurtenissen. Het in kaart brengen van online antisemitisme is daarmee even belangrijk als wel moeilijk.

Antisemitismeprobleem in Labour: Too little, too late

Wederom meldt CST dat een groot deel van de incidenten direct of indirect verband houdt met ontwikkelingen in de Labourpartij. Het is inmiddels al sinds meer dan een jaar dat Labour wordt geteisterd door een antisemitismeprobleem, dat ze maar niet van zichzelf af lijkt te kunnen schudden.

Zo zijn veel voorbeelden opgenomen van antisemitische berichten in reactie op statements van Joodse organisaties over ontwikkelingen in Labour’s antisemitismeprobleem. De berichten zijn vaak geschreven in termen van antisemitische thema’s, zoals beschuldigingen van complotten of het verantwoordelijk houden van Brits-Joodse organisaties voor beleid van de Israëlische regering.

Ook valt op dat veel meldingen van online antisemitisme binnen zijn gekomen in februari en maart: maanden waarin het antisemitisme bij Labour veel in het nieuws was, bijvoorbeeld met het tegelijk opstappen van zeven Lagerhuisleden uit de partij, die hierbij een “cultuur van antisemitisme” als een van de hoofdoorzaken noemden.

In totaal zijn volgens CST zo’n 100 incidenten direct gerelateerd aan het nieuws over Labour. Het aantal incidenten dat indirect met de problematiek binnen Labour te maken heeft ligt vermoedelijk nog veel hoger. Dat uitgerekend Her Majesty’s Opposition er niet in slaagt om antisemitisme kordaat aan te pakken, blijft bij velen daarom reden tot zorg.