Toezichthouder start officieel onderzoek naar antisemitisme in Labour

De Britse Equality and Human Rights Commission (EHRC) gaat een officieel onderzoek beginnen naar antisemitisme binnen de Labourpartij en haar behandeling van meldingen. Hiertoe heeft het besloten na een vooronderzoek dat in maart van dit jaar werd aangekondigd. De stap is veelzeggend over de ernst van het antisemitismeprobleem in de partij.

De toezichthouder gaat onderzoeken of Labour zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie op basis van de Joodse afkomst van mensen. Hierbij kan het interne documenten en correspondentie opvragen en partijbestuurders verhoren. Een resultaat van het onderzoek zal mogelijk aanbevelingen voor de partij bevatten om haar klachtenprocedure omtrent discriminatie te herzien.

In maart startte het EHRC, vergelijkbaar met het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens, een eerste bevraging bij de partij. Dit gaf Labour de keuze om te antwoorden over de huidige aanpak van racisme in de partij, of om zelf hervormingen aan haar klachtenprocedure voor te stellen. Labour koos voor het laatste, maar een officieel onderzoek heeft het dus niet kunnen voorkomen.  

Woordvoerder van Labour Dawn Butler heeft aangegeven dat de partij volledige medewerking zal bieden aan het onderzoek. “Labour is in de kern een antiracistische partij … Ik zie dit dus als een manier om te verzekeren, onder het toeziend oog van de EHRC, dat de regelgeving binnen Labour degelijk en eerlijk is.” Ze voegt eraan toe dat het onderzoek de partij “kan helpen om het vertrouwen van de Joodse gemeenschap op te bouwen”.

Lelijk precedent

Zelden is de EHRC, die in 2007 nota bene door Labour zelf in het leven is geroepen om de naleving van antidiscriminatiewetten te controleren, overgegaan tot een dergelijk onderzoek. In 2010 heeft het de extreem nationalistische British National Party (BNP) opgedragen haar beginselen te wijzigen, omdat deze zwarten en andere etnische minderheden verbood om lid te worden.

Volgens Gideon Falter van de Campaign Against Antisemitism (CAA), die meldingen van antisemitisme in de partij aan het EHRC heeft doorgegeven, noemt deze laatste stap “buitengewoon”.

“In slechts vier pijnlijke jaren heeft Jeremy Corbyn de partij van pionier op het gebied van antisemitisme veranderd in een partij die op één lijn staat met de BNP, om onderzocht te worden door een toezichthouder voor gelijkheid en mensenrechten, waar het zich ooit zo sterk voor heeft gemaakt.”

Sinds medio 2016 wordt Labour geteisterd door een antisemitismeprobleem, dat zich niet beperkt tot een aantal incidenten. Het leiderschap en partijleider Jeremy Corbyn zelf wordt vaak verweten halfhartig te hebben opgetreden tegen antisemitisme.

Meerdere Labour-parlementsleden zijn in februari dit jaar uit de partij gestapt uit ontevredenheid met de aanpak van antisemitisme en antisemitische intimidaties uit eigen gelederen. Een van hen, Luciana Berger, zegt over het EHRC-onderzoek dat het “nooit zover had mogen komen” voor een partij als Labour.