Procureur-generaal maakt bekend Netanyahu te willen vervolgen

Na drie jaar onderzoek heeft de Israelische procureur-generaal Avichai Mandelblit vandaag bekend gemaakt de intentie te hebben premier Benjamin Netanyahu te vervolgen voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen.

Na bekendmaking van intentie krijgt de verdachte – Netanyahu – de ruimte om eigen bewijsmateriaal en argumentatie voor te leggen. In theorie zou dit het beeld kunnen keren en wordt vervolging niet doorgezet. Interne discussies onder de adviseurs van de procureur-generaal gingen over de specifieke aanklacht – gaat het om corruptie of een lagere beschuldiging. Het politieonderzoek dat hieraan vooraf is gegaan is uitvoerig behandeld in de Israelische media, evenals de periode dat de juristen van de procureur-generaal zich hierover bogen. In die periode verklaarde Netanyahu steevast onschuldig te zijn: “er was niets, er is niets en er zal ook niets zijn”.

Het gaat om drie zaken. In dossier 4000 wordt gesteld dat Netanyahu de directeur-generaal van het ministerie van Communicatiezaken Avi Berger zou hebben ontslagen om vervolgens vertrouweling Shlomo Filber op die positie te installeren. In deze positie zou Filber een beleid welgevallig voor communicatiebedrijf Bezeq – eigendom van Shaul Elovitch – hebben ingevoerd. In ruil hiervoor zou Walla – een nieuwssite in bezit van Elovitch – positief schrijven over Netanyahu. Filber is overigens zelf inmiddels getuige in deze zaak.

In dossier 1000 wordt de premier verdacht van het aannemen van dure cadeaus als sigaren en champagne van miljardairsvrienden. In ruil hiervoor zou Netanyahu getracht hebben belastingwetten aangenomen te laten worden die voordelig zouden zijn voor de cadeaugevers.

Dossier 2000 gaat om twee kranten, Yediot Aharonot en Israel HayomYediot zou door de gratis uitgegeven Israel Hayom haar oplage zien krimpen, waarop Yediot-eigenaar Arnon Mozes zich tot premier Netanyahu voor hulp richtte. In ruil voor het beperken van de uitgave van Israel Hayom, zou Yediot positiever over de Likoed-leider gaan schrijven – in dermate dat het van invloed zou kunnen zijn op verkiezingen.

Kritiek over de lange besluitperiode al dan niet Netanyahu officieel aan te klagen loopt al lang. Inmiddels zijn de verkiezingen, oorspronkelijk gepland voor aanstaande november, vervroegd. De huidige premier van Likoed huize heeft pogingen ondernomen om de bekendmaking over het besluit tot na de verkiezingen van 9 april te laten schuiven. Vandaag heeft zijn partij een kort geding hierover ingediend bij het Hooggerechtshof. Likoed vindt dat het onjuist is om het besluit, dat maanden op zich laat wachten, vlak voor de verkiezingen bekend te maken. Zij schatten in dat het een verlies van zo’n 5 zetels zal betekenen.

Likoed beschuldigt “links” druk uit te oefenen op de procureur-generaal en hem voor het bezwijken onder deze druk. Op (sociale) media zijn vandaag ook campagnespots verschenen om de gang van zaken aan de kaak te stellen met dezelfde boodschap. Het gerechtshof ging vandaag echter niet mee in de bezwaren van Netanyahu’s partij, waardoor Mandelblit zijn intentie om de premier te vervolgen bekend kon maken.