Trump trekt de stekker uit het nucleaire akkoord met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich gisteravond teruggetrokken uit het nucleaire akkoord met Iran. Het noorden van Israel bereidde zich meteen voor op een eventuele aanval door Iran of haar proxies vanuit Libanon en Syrië. Naar verluidt heeft de Israelische luchtmacht Iraanse posities ten zuiden van Damascus gebombardeerd.

President Trump stond al bekend als tegenstander van de “desastreuze” deal die bedoeld was om de nucleaire ambities van Iran te beteugelen. De afgelopen maanden waarschuwde hij dat de VS zich zou terugtrekken uit het akkoord als de overeenkomst niet verbeterd zou worden. Op 12 mei zou de deadline verstrijken  Teheran was echter niet bereid om opnieuw te gaan onderhandelen over het Joint Comprehensive Plan Of Action.

Volgens Trump faalde het JCPOA-akkoord in het beschermen van de nationale veiligheid van de VS. De overeenkomst vertraagde slechts de mogelijkheden van het Iraanse regime om een kernwapen te verkrijgen. Daarnaast kan Iran ongestoord doorgaan met het ontwikkelen van ballistische wapens en blijft het terroristische groeperingen in het Midden-Oosten steunen. In zijn toespraak noemde de president ook de recente onthullingen over het geheime atoomwapenprogramma van Iran. 

Daarom heeft de Amerikaanse president de stekker getrokken uit het JCPOA-akkoord. Trump heeft aangekondigd dat alle sancties van voor de nucleaire deal opnieuw ingevoerd gaan worden. Volgens de Commander in Chief treffen de dwangmaatregelen vitale onderdelen van de Iraanse economie, onder andere op het gebied van energie, brandstoffen en de financiële sector. Bedrijven en landen die zich niet aan deze sancties houden, kunnen rekenen op “ernstige gevolgen.”

Iran kan atoomprogramma “krachtiger dan ooit” hervatten
De Iraanse president Hassan Rouhani noemt Trumps terugtrekking uit het akkoord een “historische gebeurtenis” voor de Islamitische Republiek. Volgens Rouhani kan Iran in korte tijd haar atoomprogramma “krachtiger dan ooit” hervatten. De Iraanse president heeft zijn nucleaire wetenschappers dan ook de opdracht gegeven hiervoor voorbereidingen te gaan treffen. Voor een eventuele hervatting wil Rouhani echter eerst overleggen met de andere ondertekenaars van de overeenkomst – China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Hij wil weten of deze landen – die nog wel achter de deal staan – de economische voordelen van het akkoord voor Iran kunnen garanderen. Gezien de Amerikaanse sancties is dit echter nog maar de vraag.

In het Iraanse parlement werd vanochtend een Amerikaanse vlag van papier in brand gesproken. Parlementsleden riepen hierbij “dood aan Amerika.” Spreker Ali Larijani liet weten dat Iran de VS en de zionisten “een antwoord zullen geven waardoor ze spijt zullen krijgen.”

Netanyahu steunt Trump volledig
De Israelische premier heeft laten weten het besluit van Trump “volledig te steunen.” Israel was van meet af aan tegen het JCPOA-akkoord, omdat deze niet garant stond dat Iran nooit een nucleair wapen in handen zou krijgen. De opheffing van de sancties na het sluiten van de overeenkomst heeft volgens Netanyahu een eventuele oorlog dichterbij gebracht, daar het volgens de Israelische premier Iran meer mogelijkheden gaf om wapens te produceren en terroristische groeperingen in het Midden-Oosten te steunen. Israel is president Trump dankbaar voor zijn “moedige leiderschap,” aldus Netanyahu. 

Mogherini: De EU is vastbesloten om haar economische investeringen te beschermen
EU-Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini uitte haar zorgen over de Amerikaanse terugtrekking uit de deal. In haar toespraak gaf ze aan te hopen dat Trump zijn besluit zal heroverwegen. Volgens de EU-buitenlandchef staat het akkoord nog steeds overeind, daar het door meerdere landen is ondertekend en niet zomaar door één land kan worden beëindigd.

De Amerikaanse zorgen over veiligheid worden door de EU-buitenlandchef niet gedeeld. Volgens Mogherini is de deal “cruciaal” voor de veiligheid van de regio, Europa en de rest van de wereld. De EU blijft dan ook achter het akkoord staan, waaronder het opheffen van economische dwangmaatregelen. De Hoge Vertegenwoordiger zegt zich dan ook grote zorgen te maken over de door Trump aangekondigde sancties. De EU is vastbesloten om haar economische investeringen te beschermen, aldus Mogherini.

Onrust in het noorden van Israel
Israel vreesde voor een eventuele vergeldingsaanval door Iran of haar proxies. Kort na Trumps aankondiging van de Amerikaanse terugtrekking uit het JCPOA-akkoord, nam het Israelische leger “abnormale” Iraanse activiteiten in Syrië waar. Burgers in het noorden van Israel werden hierop gewaarschuwd voor een eventuele vijand vanuit Libanon of Syrië. Luchtverdedigingssystemen zijn opgezet en schuilkelders zijn geopend voor het geval een dergelijk antwoord daadwerkelijk komt.

Diezelfde avond spraken Syrische media van een aanval ten zuiden van Damascus in de buurt van Al Kiswah. Het zou gaan om een Israelisch bombardement van een militaire basis dat door Iran werd gebruikt. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn bij de aanval negen strijders omgekomen die lid waren van de Iraanse Revolutionaire Garde of van één van de sjiitische milities die door Iran gesteund worden. Zo maakte onder andere Hezbollah gebruik van het wapendepot, aldus het Observatorium. 

Het Israelische leger heeft laten weten voorbereid te zijn voor een scala aan scenario’s en dat wat voor actie dan ook tegen Israel beantwoord zal worden met een “felle vergelding.”