Tweede Kamer stemt voor nationaal coördinator antisemitismebestrijding

De Tweede Kamer heeft voor het in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding gestemd. Een motie voor het uitvoeren van andere beslispunten van de initiatiefnota en een aantal andere moties voor het aanpakken van Jodenhaat zijn ook aangenomen.  

Woensdag vergaderde de Commissie Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota over het effectiever aanpakken van antisemitisme. Begin vorig jaar dienden Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) een reeks beleidsvoorstellen in, samen met een uitgebreide beschrijving van hoe het antisemitisme zich in Nederland vandaag de dag manifesteert. Woensdagmiddag vond tevens een plenair debat plaats over institutioneel racisme in Nederland. Bij beide vergaderingen zijn moties met betrekking tot de aanpak van antisemitisme ingediend, waarover donderdag is gestemd.

De beslispunten van de initiatiefnota kunnen op grote steun van de Tweede Kamer rekenen. Kamerleden Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Stieneke van der Graaf (CU) hadden een motie ingediend die de regering oproept uitvoer te geven aan de initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme. Alleen PVV, SP en FVD stemden tegen dit voorstel.

Voor het in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding, een van de beslispunten van de initiatiefnota, werd apart gestemd. De motie werd bijna unaniem aangenomen: de enige partij die tegen het instellen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding stemde, was de SP.

Andere moties

Naast de beslispunten van de initiatiefnota en de nationaal coördinator antisemitismebestrijding, zijn nog een aantal andere moties met betrekking tot de bestrijding van Jodenhaat aangenomen. Jasper van Dijk had een voorstel ingediend die de regering verzoekt “te inventariseren op welke manier de aanpak van racisme op internet geïntensiveerd kan worden en de Kamer daarover voor het eind van het jaar te informeren”. Alleen PVV, FVD en eenmansfractie Van Haga stemden tegen.

De Tweede Kamer sprak ook haar steun uit voor een motie voor een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs. Het voorstel – ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, SGP, CU, 50PLUS en Van Haga – “verzoekt het kabinet begin 2021 een pilot te starten met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie”. VVD, PVV, CDA, FVD en opmerkelijk genoeg mede-indiener Van Haga stemden tegen. Vorig jaar wisten D66, PvdA en GroenLinks ook al met succes de Kamer een motie aan te laten nemen die de regering verzoekt onderzoek te gaan doen naar de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie. De nieuwe aangenomen motie bouwt hierop voort en is erop gericht de meldingsbereidheid  onder slachtoffers van antisemitisme en andere vormen van discriminatie te vergroten.

Voor de verbetering van aangiftebereidheid is tevens een andere motie aangenomen. Het voorstel van Roelof Bisschop (SGP) “verzoekt de regering, in overleg met de politie en het openbaar ministerie te streven naar het inrichten van speciale eenheden die belast zijn met het aanpakken van antisemitisme”. Ondanks tegenstemmen van VVD, CDA, SP, PvdD, DENK en FVD, werd het voorstel dankzij steun van de andere partijen met een meerderheid aangenomen.

Geert Wilders en Gidi Markuszower hadden twee moties ingediend, die beide niet zijn aangenomen. De motie die de regering verzoekt “de immigratie uit Islamitische landen te verbieden”, daar volgens de indieners “door de immigratie uit Islamitische landen de Jodenhaat een hardnekkig en groeiend probleem is in Nederland”, kon alleen op steun van de PVV zelf rekenen.

Het verzoek van de PVV aan de regering “er zorg voor te dragen dat alle Joodse evenementen en synagogediensten in veiligheid plaats kunnen vinden en dat de Joodse infrastructuur in Nederland voldoende beschermd wordt en daar voldoende financiële middelen voor beschikbaar te stellen”, wist ook geen meerderheid te vinden. Alleen PVV, SGP, FVD, Groep Krol/van Kooten-Arissen en Van Haga stemden voor deze motie.

Moties met betrekking tot antisemitisme ingediend tijdens het debat over institutioneel racisme in Nederland

Bij het debat over institutioneel racisme in Nederland werden ook een aantal moties ingediend die betrekking tot de aanpak van antisemitisme hebben. Lodewijk Asscher (PvdA) en Rob Jetten dienden met succes een voorstel in die de regering verzoekt “om expliciet aandacht te besteden aan racisme, discriminatie en antisemitisme in lerarenopleiding en opleidingen voor medewerkers in de jeugdzorg”. De enige tegenstemmers waren PVV, FVD en Van Haga.

Lodewijk Asscher en Pieter Heerma (CDA) dienden een voorstel in dat de regering verzoekt “een divers samengestelde Staatscommissie Discriminatie en Racisme in te stellen die op langjarige basis onderzoek kan doen naar de stand van racisme in Nederland”. PVV, SGP, FVD en Van Haga stemden tegen.

Farid Azarkan (DENK) en Rob Jetten stelden voor een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding aan te stellen. Een meerderheid van de Kamer stemde voor de motie – met alleen PVV, FVD en van Haga die tegen stemden. Zowel de eerder genoemde staatscommissie als de Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding suggereren overlapping met de nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Het is dan ook de vraag hoe deze drie instituten ten opzichte van elkaar zullen opereren.

Moties ingediend tijdens het notaoverleg over het effectiever aanpakken van antisemitisme

Motie van de leden Markuszower en Wilders over verbieden van de immigratie uit islamitische landen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van de leden Markuszower en Wilders over zorgen dat alle Joodse evenementen en synagogediensten in veiligheid kunnen plaatsvinden

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van der Graaf over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over intensiveren van de aanpak van racisme op internet

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van het lid Paternotte c.s. over een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van het lid Bisschop over inrichten van speciale eenheden voor het aanpakken van antisemitisme

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Moties met betrekking tot antisemitisme ingediend tijdens tijdens het debat over institutioneel racisme in Nederland

Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over een Staatscommissie Discriminatie en Racisme

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van de leden Asscher en Jetten over aandacht voor racisme, discriminatie en antisemitisme in de lerarenopleiding en opleidingen voor de jeugdzorg

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH

 

Motie van de leden Azarkan en Jetten over een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding die toegang heeft tot de ministerraad

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

KvKA

vH