Tweede Kamer wil opheldering over bewapening Hezbollah

Door Wim Kortenoeven

Op initiatief van de SGP-leider Kees van der Staaij zijn op maandag 12 december schriftelijke vragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de voortdurende bewapeningsinspanning van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De vragen werden mede ingediend door de ChristenUnie, PVV, Groep Bontes-Van Klaveren en het CDA.
De Kamerleden willen weten of het klopt dat Hezbollah in Zuid-Libanon grote hoeveelheden wapens in handen heeft gekregen, en dat Iran hier een aanzienlijke bijdrage aan heeft geleverd, ondanks het verbod door de VN-Veiligheidsraad op wapenleveranties aan Hezbollah.

Voorts willen de Kamerleden weten:
– Of de constatering juist is dat Israël zich genoodzaakt ziet om luchtaanvallen op Hezbollah uit te voeren om daarmee te voorkomen dat deze terreurbeweging luchtdoelraketten of zelfs chemische wapens in handen krijgt. Heeft de minister aanwijzingen dat Hezbollah dergelijke wapens daadwerkelijk in handen gekregen heeft?
– Welke mogelijkheden Koenders ziet om Israël in internationaal verband te steunen in de strijd tegen het internationale terrorisme in het algemeen, en tegen Hezbollah en ISIS in het bijzonder?
– Of de minister bereid is om, bij voortgaande wapenleveranties door Iran aan Hezbollah, in internationaal verband een veel hardere opstelling tegenover Iran te bepleiten, waaronder het opnieuw instellen van doelmatige sancties, teneinde het land te bewegen een constructieve in plaats van destructieve rol te spelen in de regio.¹
– In hoeverre de minister de beweringen van de nieuwssite Jewish Press deelt dat burgers nu een militair schild zouden vormen tegen mogelijk Israëlisch militair optreden.
– Wat de bewapening van Hezbollah betekent voor de betrekkingen tussen Israël en Syrië en Libanon, en voor de vrede en stabiliteit in de regio.

czaou5zxaae89anVN-resolutie 1701
Resolutie 1701 werd op 11 augustus 2006 met algemene stemmen door de VN-Veiligheidsraad aangenomen naar aanleiding van de op 12 juli van dat jaar door Hezbollah begonnen oorlog met Israel. In de resolutie worden de voorwaarden voor een staakt-het-vuren neergelegd, waaronder herstel van de autoriteit van het de Libanese regering en het Libanese leger in Zuid-Libanon; het verwijderen van alle wapens, wapensystemen en bewapende personen die zich zonder toestemming van de Libanese regering in Zuid-Libanon bevinden; geen verkoop van wapens en militair materieel aan Libanon, behoudens waar die door de Libanese regering is geautoriseerd.
De resolutie roept de Libanese regering op de grenzen van het land deugdelijk te bewaken, zodat geen illegale wapenleveranties (aan Hezbollah) kunnen plaatsvinden, en verzoekt UNIFIL om de Libanese regering daarin bij te staan.
Bovendien worden alle VN-lidstaten, waaronder Hezbollah’s bondgenoot en wapenleverancier Iran, in de resolutie opgeroepen om te voorkomen dat — vanaf hun grondgebied of met behulp van zich onder hun vlag bevindende schepen of vliegtuigen — wapens, munitie, (para)militair materieel of reserveonderdelen daarvoor, worden geëxporteerd naar niet-statelijke actoren in Libanon.

Chemische wapens
Iran heeft resolutie 1701 vanaf het aannemen daarvan systematisch met voeten getreden, maar is daarvoor niet bestraft door de internationale gemeenschap. De meeste Iraanse wapenleveranties aan Hezbollah vinden plaats via Syrië, veelal door de lucht naar Damascus en vandaar over de weg naar Libanon. Sinds kort vinden ook rechtstreekse wapentransporten via Beiroet airport plaats, waarbij commerciële Iraanse vliegtuigen gebruikt worden.² Teheran ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege de burgeroorlog in Syrië en een aantal succesvolle Israelische bombardementen op wapentransporten.
Jeruzalem heeft steeds verklaard alles in het werk te zullen stellen de wapentransporten naar Hezbollah te zullen verhinderen. Daarbij werden niet alleen gevechtsvliegtuigen ingezet, maar op 6 december voor het eerst ook grond-grondraketten. Naar verluidt waren voor Hezbollah bestemde chemische wapens het doelwit van de recente Israelische raketaanval nabij de Syrische hoofdstad Damascus.³ Militaire waarnemers hebben geopperd dat daarbij geen vliegtuigen werden ingezet, vanwege de recente introductie in het gebied, door Rusland, van geavanceerde luchtafweersystemen.
Op de ochtend van de raketaanval publiceerde het Israelische leger een kaartje van Zuid-Libanon met daarop de militaire posities van Hezbollah in het gebied. Niet minder dan 85 dorpen zijn met die illegale militaire infrastructuur verweven en de inwoners ervan dienen kennelijk als menselijk schild. Uitgelicht is het dorpje Chakra, waar acht wapendepots, vijf raketlanceerinstallaties en drie ­antitankposities zijn gevestigd. Volgens de Israelische strijdkrachten gaat het in totaal om meer dan tienduizend in een civiele omgeving geplaatste militaire installaties, die bij een nieuw conflict doelwit zullen vormen van Israelische tegenaanvallen.

Zie ook: Analysis: Israels northern front – Hezbollah’s supply lines

¹Hezbollah maakt van zuiden libanon kruitvat, bron: ND 

²Israeli ambassador: Iran is smuggling weapons to Hezbollah on commercial flights, bron: Business Insider

³ Israeli raid targeted Hezbollah-bound chemical weapons — Syrian opposition spokesman, bron: The Times of Israel

Foto: Militaire parade van Hezbollah, bron: archief
Kaart bron IDF