Al-Aqsa zamelt geld in tijdens anti-Israel demonstratie

De anti-Israel demonstratie van 28 september bood niet alleen de gelegenheid om te protesteren tegen de Israelische politiek. Al-Aqsa gebruikte de demonstratie om driftig geld in te zamelen voor liefdadigheids doelen in de Palestijnse gebieden. Er werden folders met acceptgiro’s uitgedeeld. Of het geld echt naar liefdadige doelen gaat is echter zeer de vraag.

Er is in Nederland een diepgaand onderzoek gaande naar Al-Aqsa. Minister Donner van Justitie heeft CIDI naar aanleiding van een dringend verzoek daartoe (zie IN, nr. 12) laten weten dat Al-Aqsa Nederland ‘nauwlettend’ in de gaten wordt gehouden en dat de AIVD (voorheen BVD) zijn lopende onderzoek ‘intensief’ voortzet. Ook de unit Terrorismebestrijding van het Korps Landelijke Politiediensten is bezig met het vergaren van informatie over Al-Aqsa.

De zich als Islamitische liefdadigheidsinstelling presenterende Al-Aqsa, gelieerd aan de Palestijnse terreurbeweging Hamas, heeft afdelingen in België, Duitsland en Nederland.

In Duitsland is de organisatie inmiddels verboden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de organisatie: “het geweld in het Midden-Oosten aanmoedigt en financiële hulp biedt aan families van zelfmoordenaars”. Het in Nederland ingezamelde geld – vorig jaar zo’n 635.000 euro – zou grotendeels via deze Duitse tak zijn weg naar Hamas hebben gevonden.

Het rapport van de AIVD over 2000 schrijft dat het “niet uitgesloten is dat dit geld behalve voor sociale activiteiten ook voor militaire doelen wordt ingezet.” Het rapport over 2001 vermeldt Al-Aqsa opnieuw en zegt dat de organisatie gelieerd is aan Hamas, maar dat tot dan toe niet kon worden aangetoond dat de door Al-Aqsa in Nederland ingezamelde gelden zijn aangewend voor terroristische activiteiten in het conflict gebied. In Nederland opereert de organisatie al sinds 1991 vanuit Rotterdam. Daar heeft de instelling een winkel en een kantoor. Statutair is de organisatie in Heerlen gevestigd.

Een mede-organisator van de anti-Israel demonstratie zegt niets te hebben gemerkt van de geldinzamelingsactie van Al-Aqsa.