Amerikaans Congreslid tegen Trump: zet PA-functionaris op terreurlijst

Een lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft president Donald Trump deze week opgeroepen om een hooggeplaatste functionaris van de Palestijnse Autoriteit (PA) aan te merken als sponsor van terrorisme. Het Republikeinse Congreslid Doug Lamborn wil dat de Commissie voor Gevangenenzaken van de PA en directeur Qadri Abu Bakr op de zwarte lijst komen. Dat schreef Lamborn donderdag in een brief aan de regering, zo meldt The Algemeiner.

De Commissie voor Gevangenenzaken is verantwoordelijk voor uitkeringen aan door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. In 2019 betaalde de Palestijnse Autoriteit 517.4 miljoen sjekel (bijna 130 miljoen euro) aan terroristen.

Bij zijn aantreden in 2018 beloofde Qadri Abu Bakr dat de PA de families van ‘martelaren’ zal blijven steunen, “zelfs als er maar één sjekel over is”.

De Palestijnse Autoriteit — die overigens geteisterd wordt door financiële problemen — heeft ondanks aanhoudende internationale kritiek laten weten nooit te zullen stoppen met het belonen van aanslagen op Israeli’s. Alleen al in 2019 zond het officiële televisiekanaal van de PA 155 keer een statement uit van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, waarin hij laat weten dat “de martelaren en hun families heilig zijn” en de toezegging doet de betalingen nooit stop te zetten. Vergelijkbare uitlatingen werden gedaan door PA-premier Mohammad Shtayyeh en de eerdergenoemde Qadri Abu Bakr.

“Helaas blijft het Palestijnse leiderschap beloningen voor terreur betalen aan terroristen, en worden elk jaar honderden miljoenen dollars uitgegeven aan deze monsters en hun families,” aldus Congreslid Lamborn in zijn brief aan Trump. “Er moet een einde worden gemaakt aan deze verachtelijke praktijk en uw regering heeft de moed en het morele kompas om dit te doen.” Lamborn was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de Taylor Force Act. Deze wet dwong de Amerikaanse regering om te bezuinigen op ontwikkelingshulp aan de Palestijnse Autoriteit zolang deze terroristen blijft belonen met uitkeringen.

Ook Nederland zette vorig jaar de laatste directe financiële steun aan de PA stop, nadat de Tweede Kamer een motie aannam met die strekking. De regering sprak de PA in het verleden meer dan 20 keer tevergeefs aan op de uitkeringen voor terroristen, die door Kamerleden terecht een “perverse prikkel” worden genoemd. De vrijgevallen 1,5 miljoen euro is in lijn met de motie uitgegeven aan “andere partners” in de Palestijnse gebieden die zich inzetten voor “versterking van de rechtsstaat en de verbetering van mensenrechten”.