Beantwoording vragen Segers & v/d Staaij ambigu

Recentelijk hebben Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen gesteld over de benoeming van een speciale onderzoekscommissie bij de VN-Mensenrechtenraad. Deze onderzoekscommissie is speciaal en alleen gericht op Israel. Na de benoeming bleek dat de drie leden van deze commissie een opvallend anti-Israelverleden hebben, waar de Jerusalem Post ook eerder over berichtte.

De plenaire zaal in het Binnenhof. (bron: Flickr / NiederlandeNet)

Minister blijft enigszins ambigu in beantwoording

Minister Ben Knapen (CDA) blijft in zijn beantwoording ietwat ambigu over de situatie bij de VN-Mensenrechtenraad omtrent deze nieuwe onderzoekscommissie. Zo stelt hij op vragen over de vermeende partijdigheid van de commissieleden dat ‘de commissieleden zijn conform het mandaat van de onderzoekscommissie door de voorzitter van de Mensenrechtenraad benoemd. De voorzitter dient hierbij zorg te dragen voor het waarborgen van de onpartijdigheid, objectiviteit en kunde van de leden. Nederland heeft vertrouwen in de professionaliteit van de voorzitter van de Mensenrechtenraad om hiervoor zorg te dragen en bemoeit zich niet inhoudelijk met de aanstelling van de afzonderlijke leden. Het onderzoek van de commissie moet worden uitgevoerd volgens internationale standaarden voor bewijsvergaring, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en expertise. Met deze maatstaf zal het kabinet de rapporten van de commissie beoordelen.

De commissieleden, zo bleek uit het artikel van de Jerusalem Post, hebben zich in het verleden zeer kritisch uitgelaten over Israel. De commissie zal geleid worden door jurist Navi Pillay. Pillay stelde in het verleden al meerdere onderzoeken in tegen Israel, ook speelde zij een rol bij het controversiële Goldstone Report. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de Durban II-conferentie, waar toenmalig Iraans president Ahmadinejad op het podium zowel anti-Israel als antisemitische retoriek spuide. De andere twee leden, de Indiase Miloon Kothari en de Australische Chris Sidoti, hebben banden met de PA en schreven respectievelijk dat terrorisme ‘verzet’ is en dat Israel zich schuldig maakt aan ‘slachtingen’.

Nederland zal niet vooruitlopen

Knapen stelt verder dat Nederland het mandaat van de Mensenrechtenraad accepteert, ondanks dat Nederland zich onthield van stemming. Ook wil hij niet vooruitlopen op de mogelijke conclusies van deze nieuwe commissie, daar hij het volgende schrijft: ‘Nederland kan niet vooruit lopen op de rapportages van de onderzoekscommissie. Alle onderzoeksrapporten, ook die van deze commissie, zullen met grote zorgvuldigheid worden gelezen en beoordeeld; bij twijfel wordt ook op basis van andere bronnen beoordeeld hoe de mensenrechtensituatie in een land is.

Daarentegen stipt de minister wel aan dat Nederland zich blijft inzetten tegen de eenzijdige behandeling van Israel bij de VN, conform de motie-Van der Staaij. Ook bij de conclusies van dir rapport zal die leidraad de basis vormen van de Nederlandse reactie, zo stelt Knapen. Afsluitend stelt Knapen dat er wel in VN-verband ook ruimte moet zijn voor kritiek op elke lidstaat van de Verenigde Naties.