CIDI legt zich niet neer bij sepot OM over flyer die oproept tot geweld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag naar buiten gebracht dat een aangifte van CIDI is geseponeerd. Het gaat om de aangifte tegen een flyer van Students For Palestine uit Leiden, die kort na 7 oktober werd uitgedeeld en waarin de terreurdaden van Hamas werden bejubeld. Het OM constateert dat er sprake is van terreurverheerlijking in de flyer, maar vindt dat er geen sprake is van opruiing. Terreurverheerlijking is nog niet strafbaar, dus is overgegaan tot seponering.

CIDI is teleurgesteld over de uitspraak, maar wij zullen een artikel 12-procedure starten bij het gerechtshof. Het hof kan dan het OM opdracht geven alsnog vervolging in te stellen.

Noodzaak

Dit sepot toont wel weer de noodzaak aan van een verbod op verheerlijking van terreur. Het voorstel om dit strafbaar te maken ligt nog bij de Eerste kamer. CIDI roept op om dit zo snel mogelijk te behandelen.

Aansporing tot strafbare feiten

Het OM beoordeelt de zaak anders dan zoals door CIDI betoogd in de aangifte. De flyer spreekt over “continue fighting”. In samenhang met de gewelddadige foto’s en de verheerlijking van het geweld van Hamas vindt CIDI dat een grens is overschreden. De afgelopen maanden was dat zichtbaar tijdens de gewelddadige studentprotesten, waarbij meerdere strafbare feiten zijn gepleegd. De aangifte is van CIDI is echter gedaan voor deze gebeurtenissen.

Het OM bekijkt het van de positieve kant en zegt dat het vooral een oproep is aan studenten om te protesteren. Zij plaatsen het in het kader van het Israelische-Palestijnse conflict en de kritiek op de Israelische reactie op de terreurdaden van 7 oktober. Het punt is alleen dat de folder al enkele dagen na 7 oktober naar buiten is gebracht, toen de Israelische militaire reactie nog moest volgen. De flyer bevat die oproep tot protest, maar gezien de gebezigde plaatjes, taal en leuzen is dat niet het enige doel. Het roept ook op tot gewelddadig ‘protest’ en we hebben gezien waartoe dat kan leiden, als we denken aan de ravage die achterbleef na protesten bij Nederlandse universiteiten.

Gewraakte leus

In de folder staat de oproep om de leuzen “from the river to the sea, Palestine will be free” en “there is only one solution, intifada revolution” te gebruiken. Het OM kiest ervoor dit te zien als een oproep tot protest. Maar de termen kun je ook heel anders uitleggen. In de samenhang van de folder is het een oproep tot geweld, zoals Hamas uitvoerde op 7 oktober. Hamas gebruikt de leuzen zelf ook. Een einde aan de staat Israel is niet voorstelbaar zonder het gebruik van geweld. Hamas past dat toe en door hiermee in te stemmen in de folder is er wederom een grens overschreden.

Daarbij komt dat de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat de eerste leus gezien moet worden als een oproep tot geweld. Het is uiteindelijk het OM dat een besluit neemt over de vervolging, maar het zegt wel iets dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers dit vinden. Dat moet zeker meewegen in de beoordeling van hoe de maatschappij en de gemiddelde burger kijkt naar deze leus.

Strijdbaar

CIDI blijft strijdbaar in het tegengaan van dit soort oproepen tot geweld. Het is belangrijk dat het OM al geconstateerd heeft dat er sprake is van verheerlijken van terrorisme. Dat is een belangrijke boodschap voor de universiteiten, want gesprekken met groepen die dit propageren moet een no-go zijn. CIDI is ervan overtuigd dat er hier wel degelijk ook sprake is van het aansporen tot geweld. Het heeft er alle vertrouwen in dat het gerechtshof dit zal beamen.