CiJO-jongeren verwijderd van met overheidsgeld gefinancierd ‘goede doelen’ festival

Een aantal jongeren van de CIDI-jongerenorganisatie CiJO was zondag 10 december bij een hiphopfestival in de Amsterdamse Melkweg en werd daar vervolgens door de organisatie verwijderd.

Het Rap4Justice hiphop-festival werd georganiseerd door United Civilians for Peace, een Nederlandse organisatie waarin een zestal ontwikkelings- en vredesorganisaties samenwerken in tegen Israel gerichte projecten. Drie van die organisaties, Cordaid, ICCO en Novib zijn zogenaamde medefinancieringsorganisaties, wat inhoudt dat zij hun inkomsten voor een groot deel uit Nederlandse overheidssubsidies halen. Andere participanten in United Civilians for Peace zijn Pax Christi, IKV en KerkinAktie (een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland).

Oproep tot geweld
Bij het festival gaven ook bekende Nederlandse rappers als Ali B en Lange Frans acte de presence. De Israelisch-Arabische groep Dam sprak zich voorafgaand aan het festival al expliciet uit voor geweld tegen Israel. Tijdens het festival bracht Dam ondermeer het nummer “Who’s a terrorist” ten gehore gebracht waarin Israel met Nazi-Duitsland wordt vergeleken.
Bij de bijeenkomst in de Melkweg waren ook zes CiJO-jongeren aanwezig om te pleiten voor een evenwichtige beeldvorming over de situatie in het Midden-Oosten. Tijdens een discussie met de zaal werden nuancerende vragen door de rappers echter in de wind geslagen onder het mom van “nu weten die Israel-supporters ook eens hoe het is om geïntimideerd te worden”.
Het publiek reageerde positief op de door CiJO-jongeren uitgedeelde flyers waarop steun voor zowel het Israelische als Palestijnse volk werd uitgesproken. Nadat de organisatie echter geklaagd had over het uitdelen van deze flyers, werden de jongeren door de beveiliging uit de Melkweg verwijderd. Volgens de organisatie omdat ze geen toestemming hadden om de flyers uit te delen.

Haatzaaiende propaganda
CiJO-voorzitter Ruben Koekoek betreurt het dat op een festival waar aandacht gevraagd wordt voor gerechtigdheid, een evenwichtig geluid niet gehoord mag worden. Hij vindt het daarnaast schandalig dat een organisatie overheidsgeld aanwendt om haatzaaiende propaganda te (laten)vertolken. Als United Civilians for Peace echt een vreedzame oplossing van het conflict in het Midden-Oosten beoogt, moet zij de dialoog zoeken en de geweldsoproep van personen die op haar uitnodiging en op een door haar georganiseerd festival optreden in woord en daad afkeuren, aldus Ruben Koekoek.

Kamervragen
Inmiddels hebben de VVD-kamerleden Hans van Baalen en Arend-Jan Boekestein de volgende schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking:
“Is het u bekend dat het evenement Rap4Justice, op 9 december j.l. georganiseerd door United Civilians for Peace dat via diverse MFO’s door de overheid wordt gesubsidieerd, met de aanwezigheid van rappers die het beleid van Israël met het Nazi-regime vergelijken en geweld tegen Israël niet afkeuren, een sterk eenzijdig politiek karakter had?”
“Is het u bekend dat bij Rap4Justice aanwezige vertegenwoordigers van Cijo het verspreiden van documentatie onmogelijk is gemaakt, en dat zij verzocht zijn het evenement te verlaten?”
“Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen dat “het onwenselijk is dat Nederlandse medefinancieringsorganisaties gelden van de Nederlandse overheid aanwenden voor uitsluitend eenzijdige politieke activiteiten”? Bent u bereid de subsidiëring van United Civilians for Peace te heroverwegen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?”
“Bent u met de VVD van mening dat het subsidiëren van eenzijdig anti-Israëlische manifestaties slecht is voor de positie van Nederland in het Midden-Oosten en daarmee de belangen van Nederland, ook als honest broker, schaadt?”