Coalitie: 3 miljoen voor antisemitismebestrijding

IN NEDERLAND / Door: ARON VRIELER / 28 mei 2019 ANTISEMITISME CU REGERING VVD

Er zal een bedrag van in totaal 3 miljoen euro aan een landelijk actieprogramma tegen antisemitisme worden besteed. Dat is gisteren afgesproken in de voorjaarsnota, waarin de bestaande begroting wordt bijgesteld. Gert-Jan Segers (CU): “Dit is een investering van 3 miljoen in onze beschaving.”

Foto: Michiel Dijcks / Flickr

Gisteren is de voorjaarsnota bekendgemaakt. Omdat het kabinet met een meevaller te maken heeft, konden de coalitiepartijen een extra financiering inramen. Op initiatief van de ChristenUnie is besloten om daarbij ook geld opzij te zetten voor een actieprogramma tegen antisemitisme.

Samen met VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers een initiatiefnota ingediend voor een effectievere aanpak van het antisemitisme. Het extra bedrag dat nu wordt vrijgemaakt moet de uitwerking van de nota bewerkstelligen.

Segers hecht er daarom groot belang aan dat dit besluit nu genomen wordt: “Veel Joden voelen zich niet veilig in Nederland en overwegen zelfs te vertrekken vanwege de aanhoudende antisemitische incidenten. De vrijheid en veiligheid van een minderheid als de Joden is de lakmoesproef voor een beschaafde samenleving. De 3 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor de strijd tegen antisemitisme, is een investering van 3 miljoen euro in onze beschaving.”

Behandeling initiatiefnota

Hoe het bedrag precies besteed zal worden, wordt naderhand bepaald. Dit zal grotendeels gebeuren aan de hand van de initiatiefnota voor een effectievere aanpak van antisemitisme, die momenteel door de Tweede Kamer behandeld wordt. De nota hanteert een brede kijk op het antisemitismeprobleem en identificeert acht maatschappelijke terreinen waar een betere aanpak nodig is: het onderwijs (1), jongeren (2), inburgering (3) het veiligheidsdomein (4), het overheidsbeleid (5), internet (6), het sportklimaat (7) en onderzoek naar de aard, omvang en effectieve aanpak van antisemitisme (8).