CU stelt Kamervragen over haatzaaiende anti-Israeldemonstraties

Na oproep door het CIDI tot maatregelen tegen protesten van het Iraanse terreurregime op Nederlandse bodem, heeft de ChristenUnie Kamervragen ingediend over de haatzaaiende anti-Israeldemonstratie van afgelopen zondag in Den Haag waarbij de politie niet ingreep.

Afgelopen zondag was Den Haag het toneel van taferelen rechtstreeks uit de Iraanse dictatuur. Op de haatzaaiende manifestatie werd amper verbloemd antisemitisme verkondigd, en “down, down Israel!” en “down, down America!” werden ontelbare keren gescandeerd. Er werd fier gewapperd met de Ya Hoessein-vlag, die het symbool is van aan Iran gelieerde extremistische milities in het Midden-Oosten. De politie stond erbij en keek ernaar, ondanks alle tekenen dat de demonstratie door een buitenlands terreurregime georkestreerd is.

CU-Kamerleden Nico Drost, Joël Voordewind en Gert-Jan Segers vinden dat het Kabinet “zich met kracht” moet uitspreken tegen anti-Israeldemonstraties waarin wordt gepleit voor de ondergang van de staat Israel. Drost: “Wat tijdens dat protest werd geroepen, zie ik als haatzaaien. Ik verbaas me er over dat de politie de demonstratie niet beëindigde. Ik wil graag een heldere uitspraak van het Kabinet zodat dit zich niet nog eens herhaalt.” 

Het is niet voor het eerst dat de politie niet ingrijpt bij pro-Iraanse haatzaaiende demonstraties waar tot de ondergang van Israel wordt opgeroepen. Vorig jaar werd de vlag van de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah getoond. Hiervoor werd niemand aangehouden.

 

Vragen van de leden Drost, Voordewind, en Segers (allen ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden en Michael Jacobs opnieuw aangehouden en gearresteerd

  1. Heeft u kennis genomen van de berichten Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden[1] en CIDI: Stop haatdemonstraties Iraans regime in Nederland[2] en de uitlatingen als “Boycot Israël”, Weg met Israël”, “Weg met Amerika” en “Down, down, Israel” die tijdens deze demonstratie zijn gedaan?
  2. Deelt u de opvatting van de ChristenUnie dat deze oproepen voor de ondergang en beëindiging van de staat Israël, als enige Joodse staat, en voor de ondergang van de Verenigde Staten, gezien mogen worden als het aanzetten tot haat? Zo ja, welke consequenties zijn hieraan verbonden? Zo nee, welke kwalificatie geeft u dan aan deze uitlatingen? Zijn er verder strafbare feiten geconstateerd?
  3. Kunt u zich voorstellen dat de aanwezige politie, op basis van genoemde uitlatingen, had gekozen voor beëindiging van de demonstratie? Zo nee, bij welk soort uitlatingen zou hier wat de regering betreft wél sprake zijn van moeten zijn?
  4. Was bij de demonstratie een politieagent dan wel een tolk aanwezig die ook de niet-Nederlandse uitlatingen kon verstaan en duiden? Zo nee, hoe staat u tegenover de suggestie om gemeenten, in elk geval de gemeente Den Haag, te verzoeken dit in de toekomst wel te doen bij demonstraties waar politie aanwezig is en waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat (ook) uitlatingen in een vreemde taal worden gedaan?
  5. Kan u ingaan op de stelling van het CIDI dat sprake is van betrokkenheid van het Iraanse regime bij de organisatie van deze demonstratie? Zijn er redenen om eventuele betrokkenheid uit te kunnen sluiten? Deelt u de lezing van de ChristenUnie dat, indien dit het geval is, hier sprake zou zijn van het misbruiken van onze vrijheden door een onvrij regime om een boodschap van haat op Nederlands grondgebied te kunnen uitdragen? Wat zou, wat het kabinet betreft, hier een gepaste reactie op zijn?
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het Algemeen Overleg Demonstratie van 3 juli?

[1] https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2019/06/den-haag-londen-berlijn-toneel-van-iraanse-anti-israeldemos-691521/

[2] https://www.cidi.nl/cidi-stop-haatdemonstraties-iraans-regime-in-nederland/