Denemarken en Noorwegen stoppen steun aan BDS

Denemarken en Noorwegen hebben aangekondigd de subsidies te gaan stoppen aan NGO’s die BDS-activiteiten ontplooien.

Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken bracht zijn besluit afgelopen vrijdag naar buiten. Het departement had een onderzoek ingesteld naar wat Palestijnse non-gouvermentele organisaties zoal doen met de financiële steun die ze van Denemarken ontvangen. In mei had de Israelische premier Benjamin Netanyahu de Denen gewaarschuwd dat hun subsidies gebruikt werden in het promoten van een boycot van de Joodse staat. 

Naast de subsidiestop voor een aantal NGO’s, zullen de Denen voor de organisaties die nog wel steun ontvangen strengere voorwaarden hanteren. ‘Het is belangrijk dat er vertrouwen is dat Deense steun naar de juiste doeleinden gaat,’ aldus de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen.

Enkele dagen na het Deense besluit volgde Noorwegen. “Boycots creëren afstand, terwijl de Noorse regering gelooft in dialoog en samenwerking om wederzijds vertrouwen te creëren als onderdeel van de oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict,” zo luidt de toelichting. 

De Israelische minister van Openbare Veiligheid en Strategische Zaken Gilad Erdan heeft jubelend gereageerd. ‘Dit is een welkome, morele en cruciaal belangrijke beslissing. Palestijnse ngo’s die banden hebben met internationaal aangewezen terroristische organisaties en die boycots tegen Israel propageren, mogen geen Europese overheidsfinanciering ontvangen’. Andere Europese overheden worden door de Israelische bewindvoerder dan ook opgeroepen om de Scandinavische voorbeelden te volgen.

Onduidelijkheid over Nederlandse subsidies
In Nederland heeft de Tweede Kamer vorig jaar een motie aangenomen die de regering oproept subsidies te stoppen aan organisaties die een Israelboycot propageren. In juli 2016 stuurde toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders een brief aan de Kamer waarin wordt vermeld dat BDS-activiteiten niet door Nederland gefinancierd worden.

Momenteel heerst er echter onduidelijkheid over Nederlandse steun aan het controversiële Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat. Dit fonds verdeelt geld over verschillende NGO’s, waarvan een aantal BDS-activiteiten tegen de staat Israel propageren. Eén van de geldontvangers van het fonds is BADIL. Dit Palestijnse centrum organiseert jaarlijks een cartoonwedstrijd, waarbij veel van de inzendingen antisemitische elementen bevatten. Verder is er bij sommige gesubsidieerde organisaties sprake van werknemers die banden hebben met het terroristische PFLP.

Het Secretariat financiert tevens terreurverheerlijking. Zo ontvangt bijvoorbeeld het Women’s Affairs Technical Committee (WATC) geld van het subsidiefonds. Het WATC, dat zich zegt in te zetten voor Palestijnse vrouwen, heeft een jeugdcentrum gebouwd dat vernoemd is naar Dalal Mughrabi. Zij was één van de terroristen die betrokken was bij de kustwegaanslag in Israel in 1978. Bij deze aanval kwamen 38 Israelische burgers om, waaronder 13 kinderen.

Toenmalig minister Koenders had de Tweede Kamer toegezegd dat de subsidies aan de Palestijnse geldverdeler waren stopgezet, maar in mei werd nog een bedrag van ruim een miljoen euro overgemaakt. Tevens wordt als einddatum voor de bijstand nog steeds 31 december 2018 genoemd. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse steun aan het Secretariat, ondanks de beloftes door Koenders, gewoon doorgaat. Een aantal Kamerleden hebben dan ook vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. 

 

 

Bron foto: https://www.crossed-flag-pins.com