Voorlopig komt er geen Nederlandse Gazavloot, zelfs geen schip. Hoogstens gaan er Nederlanders mee met een Italiaans schip, hoewel de regering dit afraadt.De Nederlandse afdeling van Flotilla-organisator IHH heeft geen geld meer voor grotere acties. Zij is vorige week op de lijst van terroristische organisaties gezet door de minister van Buitenlandse Zaken en bijgevolg zijn alle financiële tegoeden van de organisatie per direct bevroren.

IHH Nederland is niet daarom op de terreurlijst gezet. Uit een rapport van de AIVD bleek dat de Nederlandse afdeling van deze Turkse ‘hulporganisatie’ regelmatig geld overmaakte naar haar Duitse zusterafdeling, die vorig jaar is verboden omdat zij de terreurorganisatie Hamas financierde. Indirect betaalde IHH Nederland daar dus aan mee. Hamas staat al sinds 2003 op de EU-lijst van terroristische organisaties.

De IHH bleek in Duitsland donaties die bestemd waren voor humanitaire hulp door te sluizen naar Hamasprojecten en –organisaties in de Gazastrook. IHH maakt op die manier ‘misbruik van de hulpvaardigheid van goedgelovige gevers’, zei de Duitse minister De Maizière woensdag tegen De Telegraaf. 

Ook IHH Nederland zegt een organisatie te zijn die zich bezighoudt met humanitaire hulp. Dat zou ook de reden zijn van haar bemoeienis met het organiseren van de ‘tweede Gazavloot’. Volgens een bericht in de Jerusalem Post van maandag en andere bronnen waren de belangrijkste organisatoren echter betrokken bij ‘linkse en Islamistische terreuractiviteiten’.

Wapenbezit & banden met Hamas

Voorzitter Rob Groenhuijzen van het Nederlandse organisatiecomité zou, toen hij nog bij de Rode Jeugd actief was, in Nederland veroordeeld zijn wegens verboden wapenbezit. Amin Abu Rashed, ook wel Amin Abu Ibrahim, is volgens de Post Nederlands staatsburger maar heeft banden met Hamas en de Moslim Broederschap. Hij was een van de belangrijkste organisatoren van de Gazavloot in 2010 en opvarende van de Mavi Marmara. Hij haalde, nog steeds volgens de Post, in Nederland geld op voor Hamas via de Al Aqsa Stichting. Ook van deze stichting zijn de tegoeden op advies van de veiligheidsdienst AIVD bevroren vanwege het inzamelen van gelden voor Hamas. Niettemin, “Het besluit om IHH Nederland op de terreurlijst te zetten staat los van de plannen om een nieuwe Gazaflotilla te organiseren”, zei Rosenthal tegen de Jerusalem Post. Het ging zuiver om het overmaken van geld naar de verboden, aan Hamas gelieerde IHH in Duitsland.

Dat neemt niet weg dat Rosenthal grote bezwaren heeft tegen Gaza Flotilla II. Rosenthal: “De Nederlandse regering is tegen het organiseren van die vloot. Wij geloven dat deze actie contraproductief is en verdere opening van de normale grenzen van Gaza juist bemoeilijkt. Wij zijn daar vooral op tegen omdat de Nederlandse regering zich inspant voor de export van bloemen en fruit uit Gaza.”

‘Dwaze provocatieve actie’

Ook een meerderheid in de Tweede Kamer – VVD, CDA, hun gedoogpartner PVV, ChristenUnie en SGP – denkt daar zo over, bleek vorige week donderdag tijdens het spoeddebat over deze kwestie. Van der Staaij (SGP) noemde het Flotilla II initiatief ‘geen hulpvloot, maar een dwaze, provocatieve actie waarbij wordt gespeeld met mensenlevens’. De vijf partijen steunen de oproep van Rosenthal aan Nederlandse organisaties om niet deel te nemen aan de vloot. Een motie om deelname eraan strafbaar te stellen werd echter afgestemd. Dit nadat Rosenthal duidelijk had gemaakt dat Nederland het principe van de vrije zee huldigt en daarom niet kan verhinderen dat er schepen uitvaren.

De fracties waarschuwden tegen de IHH. Ten Broeke (VVD) sprak van ‘een kleine groep radicalen die alleen uit is op provocatie, geweld en andere ellende’, ‘radicalen die een grote groep naïevelingen, om het zo maar te zeggen, bij de neus hebben genomen’.

Een motie van Joel Voordewind (CU) die er bij de regering op aandringt om IHH Nederland te verbieden en er bij de EU voor te pleiten ‘de IHH en haar zusterorganisaties’ op de lijst van de verboden terroristische organisaties te plaatsen wegens banden met de terroristische organisatie Hamas, werd echter aangehouden. Dit nadat minister Rosenthal erop wees dat voor een verbod en ook voor actie bij de EU ‘onderzochte en bewezen feiten’ nodig zijn, en dat een dergelijk onderzoek de verantwoordelijkheid is van het (onafhankelijke) Openbaar Ministerie. De minister van Buitenlandse Zaken kan ook geen opdracht geven tot een dergelijk onderzoek, zei Rosenthal. Maar: “De hele teneur van dit debat wijst erop dat wij op dit punt nog maar eens verder zouden moeten zoeken.” Rosenthal deed de toezegging zich hierover ‘met het ministerie van Veiligheid en Justitie te verstaan’.

In afwachting daarvan is de motie aangehouden. Hoewel het toegezegde overleg met Veiligheid en Justitie geen garantie is voor actie door het OM, is een verbod dus niet van de baan als blijkt dat IHH Nederland inderdaad net als haar Duitse zusterorganisatie te nauwe banden heeft met Hamas.

De ‘tweede Gazavloot’ zou half mei uit Griekenland afvaren, om bij de territoriale wateren rond Gaza te arriveren op 31 mei – dezelfde datum als de rampzalig verlopen eerste vloot. Die afvaart wordt mogelijk uitgesteld tot na de verkiezingen in Turkije op 12 juni, omdat dit de Turkse premier Erdogan electoraal beter zou uitkomen.