Hamas is klaar voor gesprekken met Fatah

Na bemiddeling van Egypte stemt Hamas toe onderhandelingen aan te gaan met de rivaliserende Fatah-partij. Vorige week zondag verklaarde Hamas bereid te zijn haar bestuur in Gaza te ontbinden en klaar te zijn voor verzoeningsgesprekken met Fatah, op weg naar algemene verkiezingen.

Hamas heeft in 2007 Fatah (de partij die de Palestijnse Autoriteit (PA) bestuurt in de Westbank met Mahmoud Abbas als president) verdreven uit de Gazastrook na een bloedige confrontatie tussen de milities van beide partijen. Uiteindelijk zijn de Fatah-activisten met harde hand uit het gebied verdreven en heeft Hamas een schaduwregeringgevormd in de Gazastrook waar zij sindsdien met de scepter zwaait. Pogingen om de twee partijen met elkaar te verzoenen en één regering te vormen in de Westbank en Gaza zijn tot nu toe mislukt.

Om druk uit te oefenen op Hamas, is Abbas in april begonnen met verschillende sancties. Zo betaalde de PA niet langer voor de elektriciteit die door Israel aan de Gazastrook wordt geleverd, zijn de salarissen van PA-ambtenaren in Gaza met 30% gekort en zelfs de financiering van ziekenhuizen is stopgezet. Al deze maatregelen verergerden de humanitaire crisis in Gaza. Ondanks het toenemend lijden van bijna twee miljoen inwoners van de Gazastrook, hield de  nieuwe leider van Hamas, Yahya Sinwar, de nek stijf. Tot hij vorige week aankondigde dat hij bereid is zijn schaduwregering op te doeken en gesprekken met Fatah wil voeren, dit op aandringen van Egypte.

Egypte wil hiermee voorkomen dat Hamas jihadisten steunt in de Sinaï en in plaats daarvan Cairo steunt in het bestrijden van de Islamitische Staat. Bovendien is Egypte zeer bezorgd over de humanitaire crisis in Gaza, die een bedreiging vormt ook voor de veiligheid van Egypte. Na de coup van Hamas in 2007 in de Gazastrook en de blokkade bij Gaza door Israel, hebben honderdduizenden furieuze Palestijnen de muren van de “Philadelphi corridor” neergehaald (de stalen muur die Israel tussen Egypte en Gaza heeft neergezet in de Rafeh regio). Egypte wil dit soort incidenten in de toekomst voorkomen. Daarbij wil Egypte haar positie in de Arabische wereld versterken door de rivaliserende parijen te verzoenen en in te grijpen ten gunste van de twee miljoen uitgehongerde Moslims in Gaza.

Hamas’ aankondiging komt op een gevoelig moment. Vorige week zondag vertrok president Abbas naar New York waar hij de Amerikaanse president Donald Trump ontmoette en voor de Algemene Vergadering van de VN sprak. Mahmoud Aloul, een senior Fatah beambte, juicht Hamas’ positie voorzichtig toe. “Als dit Hamas’ uitspraken zijn, dan is dit een goed teken,” vertelde hij aan Reuters. “Bij Fatah zijn we er klaar voor om verzoening te implementeren.” Fatah is nog wel voorzichtig om over verzoening met Hamas te spreken in dit stadium. Het lijkt erop dat Fatah wil afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt en of Hamas daadwerkelijk bereid is haar controle over de Gazastrook op te geven. Ook Hamas lijkt te willen aanzien in hoeverre Abbas bereid is met hen samen te werken en ze toe te laten in de instituties van de Palestine Liberation Organization en de PA.

Een Egyptische bron met goede connecties binnen de inlichtingendiensten vertelde Haaretz dat Hamas haar goede wil wenst te bewijzen en de onwil van Fatah probeert bloot te leggen.

Bronnen: Reuters, The Jerusalem Post, Haaretz

Foto: Daklozen in de Gazastrook; mede door de rivaliteit tussen Hamas en Fatah houdt de humanitaire crisis in Gaza aan.