Jaarverslag 2011

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 12 apr 2012 CIDI EGYPTE GAZA HAMAS PA SYRIE

2011 was het jaar waarin de Tunesische president Ben Ali ging, alsook de Libische Khadaffi en Egyptische Moebarak. Het was ook het jaar waarin de Arabische lente steeds meer begon te lijken op een Arabische herfst, het jaar van de Palestine Papers en van de vrijlating van Gilad Shalit; van de moord op een Israëlische familie in Itamar en rellen langs de grens tussen Israel en Syrië.

De Palestijnen dienden een verzoek in voor volledig lidmaatschap van de VN, dat niet werd gehonoreerd. Het was ook het jaar waarin Flottilla II door ingrijpen van de Griekse autoriteiten ‘jammerlijk’ mislukte. De strijd om het behoud van de sjechieta barstte in alle hevigheid los en niet alleen supporters van ADO Den Haag, maar ook voetballers en leidinggevenden van die club gingen op ‘Jodenjacht’. Naast al deze globale en nationale ontwikkelingen ging CIDI-tv de lucht in, mini-CIDI  werd versterkt, en er werd voorlichting gegeven en informatie verstrekt aan pers, studenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit de belangrijkste CIDI-activiteiten van 2011.

Het Midden-Oosten

Arabische lente

Begin 2011 breidt de Arabische Lente zich vanuit Tunesië als een olievlek uit over de Arabische wereld. Dat gebeurt in een razend tempo. In Egypte moet president Moebarak het veld ruimen en de Libiërs komen in opstand wat uiteindelijk in oktober zal leiden tot de moord op de gehate kolonel Khadaffi en een aantal van zijn zoons. Ook in andere Arabische landen vinden ongeregeldheden plaats, zo wordt in Bahrein een opstand de kop ingedrukt en eind 2011 beginnen ook heftige onlusten in Syrië die tot het ter perse gaan van dit jaarverslag voortduren.
In september gaan de Egyptenaren – overhaast – naar de stembus. Het wordt een eclatant succes voor de Moslim Broederschap die als grootste politieke partij uit de bus komt. Op de tweede plaats eindigt de salafistische Nur-partij.
Het CIDI wordt regelmatig door media uitgenodigd om de in rap tempo veranderende situatie in het Midden-Oosten te duiden en ook een indicatie te geven van de consequenties die de veranderingen hebben voor Israel. In Israel zelf zwijgt de regering over het algemeen in alle talen. Het kabinet Netanyahu herhaalt in bijvoorbeeld het geval van Egypte dat het zich zal houden aan alle verplichtingen die het vredesakkoord met zich mee brengt.

Turkije en Griekenland

In Egypte zelf blijkt echter dat de afspraken door de nieuwe machthebbers maar moeilijk kunnen worden nageleefd. De Sinaï wordt overstroomd door terroristen en andere criminelen, wat in augustus leidt tot een incident. Terroristen steken de grens tussen Israel en Egypte over. Acht Israeli’s, vijf Egyptische soldaten en zeven Palestijnse terroristen worden gedood. Egypte reageert woedend op de dood van de soldaten. Het leidt uiteindelijk zelfs tot een bestorming van de Israëlische ambassade in Cairo.
Terwijl het Midden-Oosten in brand staat, vat een aantal Europese activisten het plan op om een Flottille 2 te organiseren. CIDI reageert verscheidene malen in de pers. Ronny Naftaniel acht de actie volstrekt onnodig: “Ze kunnen hun tijd beter besteden aan mensen in de Arabische wereld die hun hulp echt nodig hebben.” Juli 2011 houdt de wereld haar hart vast, niemand wenst een herhaling van Flottilla I, maar het zijn de Grieken die uiteindelijk uitkomst bieden. De Griekse autoriteiten blokkeren de uitvaart van de schepen uit de Griekse havens.
Overige CIDI-nieuwtjes:

  • De oudste Vriend van het CIDI, schrijver en psychiater Hans Keilson, overlijdt op 31 mei 2011 op 101-jarige leeftijd.
  • Op 16 oktober 2011 werd Arzi gelanceerd, een door CIDI geïnitieerde organisatie van Israëlische Nederlanders die inmiddels een kleine 1000 facebookleden telt.
  • Barbara Barend en David Beesemer traden toe tot het CIDI-bestuur. Journalist Cnaan Liphshiz werd researchmedewerker bij het CIDI. Doron Livnat verliet na jarenlange grote inzet het bestuur van de organisatie en op 2 januari 2012 trad Esther Voet, voormalig hoofdredacteur van het NIW, aan als adjunct-directeur van CIDI.

Goldstone

Richard Goldstone, de eindverantwoordelijke voor het rapport waarin onderzoek werd gedaan naar Operatie Cast Lead in 2008/2009, baart in het voorjaar van 2011 opzien. In het naar hem genoemde rapport uitte de commissie zware kritiek op het gedrag van Israel tijdens de operatie. April 2011 stuurt Goldstone een ingezonden brief naar de Washington Post waarin hij afstand neemt van zijn eigen rapport. Op z’n minst opmerkelijk. Ronny Naftaniel geeft in diverse media een reactie op deze verrassende herroeping.
De Arabische Lente gaat intussen  onverminderd door en het CIDI wordt regelmatig om duiding gevraagd. Op 19 mei bijvoorbeeld, wordt Ronny Naftaniel geïnterviewd door Met het Oog op Morgen (Radio 1) over zowel de Arabische lente als uitspraken aangaande het vredesproces in het Midden Oosten van de Amerikaanse president Obama.
Een ander voorbeeld van meldingen in de pers: op 23 augustus verschijnt een artikel van Naftaniel in De Volkskrant onder de kop: Palestijnse verdeeldheid is grootste obstakel voor vrede. Strekking: Abbas ontbreekt het aan gezag, Hamas heeft onvoldoende grip op de Gazastrook. Het ondernemen van stappen in het vredesproces is nu onmogelijk.

De PA en Hamas

De Palestijnse Autoriteit gaat in september 2011 naar de Verenigde Naties. Nu zijn ze waarnemer, maar ze willen volledig lidmaatschap of permanente waarnemersstatus zoals ook het Vaticaan heeft. Het CIDI legt in diverse media uit dat erkenning door de VN nu alleen maar schadelijk zou zijn voor het vredesproces. Unilaterale stappen zouden nergens toe leiden omdat de Palestijnen voor zo’n erkenning geheel niets zouden hoeven inleveren, ook geen terugkeer naar de onderhandelingstafel.
Op 18 oktober 2011 komt Gilad Shalit thuis. Hij werd 25 juni 2006 ontvoerd en gegijzeld door Hamas. Hij wordt geruild voor 1027 Palestijnen, onder wie terroristen. Het CIDI geeft in diverse media commentaar, onder meer bij de NOS, Powned en Pauw en Witteman.

Israel

Vrij functioneren

Terwijl Israels buurlanden verkeren in opperste staat van verwarring, blijft de economie in Israel doorgroeien. Daar profiteert echter niet iedereen van en honderdduizenden gaan in de loop van 2011 de straat op, vooral om te protesteren tegen de hoge huizenprijzen, hoewel het oproer begint met protest tegen de prijs van een bepaald soort kaas. Media spreken al over een ‘Israelische lente’, een vergelijking met de Arabische lente die mank gaat omdat de protesten in Israel hoofdzakelijk gericht zijn op de economie. Maar er gebeurt in politiek opzicht meer. CIDI laat in de loop van 2011 een aantal malen een kritisch geluid horen naar de Israëlische regering. Op 7 januari bijvoorbeeld, wanneer zij haar afkeuring laat blijken over de instelling van een Knessetcommissie die de financiering van Israëlische  mensenrechtenorganisaties wil gaan onderzoeken. Het CIDI stelt dat het gevaar bestaat dat de instelling van de commissie zal leiden tot een heksenjacht. “Mensenrechtenorganisaties moeten in een democratie vrijelijk kunnen functioneren,” aldus het CIDI. De wet wordt uiteindelijk afgeblazen. Overigens keert CIDI zich ook tegen financiering door de Nederlandse overheid van organisaties die voor een boycot zijn van Israelische producten of Israel willen transformeren tot een binationale staat.

Een wet en een arrestatie

Op 8 augustus ageert het CIDI tegen een Israëlisch wetsvoorstel dat rechtspersonen wil beboeten die de boycot van Israëlische producten promoten. Het CIDI schrijft dan ook een brief aan het Israëlische kabinet waarin het stelt niet blij te zijn met de wet. “Op zich is het voor te stellen dat je, wanneer je je overheid bekritiseert, niet meer hoeft te rekenen op opdrachten van diezelfde overheid. Maar dat organisaties ook kunnen worden aangeklaagd gaat te ver.” De wet brengt de vrijheid van meningsuiting, een van de grondslagen van een democratie, in gevaar.
Dezelfde zomer blijkt het Utrechtse PvdA-gemeenteraadslid Gadiza Bouazani ondanks diverse initiële ontkenningen, toch door de Israëlische justitie te worden vastgehouden. Bouazani reist naar Israel om deze zomer vrijwilligerswerk te doen in de Palestijnse gebieden. Zij zit echter in een vliegtuig dat ook Palestijnse activisten naar Israël brengt. De feiten worden niet gecheckt en ze wordt gearresteerd. CIDI protesteert fel tegen deze gang van zaken.

Nederland

Voetbalrel

In maart slaat tijdens de wedstrijd ADO-Den Haag/Ajax de vlam in de pan. De wedstrijd, gewonnen door ADO met 3-2, trekt een blik antisemitische uitlatingen open in de vorm van zangkoren. Niet alleen supporters, maar ook van de voetballers en leidinggevenden zelf, zij die het goede voorbeeld zouden moeten geven, zingen lustig dat ze op ‘Jodenjacht’ gaan. Voor het CIDI gaan deze koren alle perken te buiten. De affaire, met een hoofdrol voor het CIDI, wordt breed uitgemeten in de Nederlandse pers: van De Telegraaf tot de Wereldomroep. Federatief Joods Nederland denkt zich in de discussie te moeten mengen. FJN vindt dat de verantwoordelijken maar een bedrag moeten overmaken naar de nabestaanden van de moordpartij op een Joods kolonistengezin uit Itamar. Het CIDI neemt resoluut afstand van deze opmerkingen: “Het een heeft niets van doen met het ander.”
Intussen wordt er actie ondernomen richting betrokken partijen. In samenwerking met het CJO gaat het CIDI bij monde van de kersverse bestuursleden David Beesemer en Barbara Barend om de tafel met onder meer de beide voetbalclubs en de KNVB. Ook neemt het CIDI deel aan het parallel lopende ‘ambtswoningenoverleg’ op initiatief van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Voorjaar 2012 blijken de gesprekken hun eerste vruchten af te werpen. Een aantal ADO-supporters krijgt langdurige stadionverboden opgelegd.

Waardige herdenking

In 2010 is grote beroering ontstaan over de Kristallnachtherdenking in Amsterdam. Het CJO, waarvan het CIDI lid is, organiseert alleen tijdens lustra een grootse herdenking. In 2010 blijkt dat de tussenliggende jaren zijn ‘gekaapt’ door de organisatie Nederland bekent Kleur, met activist Rene Danen aan het hoofd. Nederland bekent Kleur heeft nauwe banden met organisaties die Israel uitmaken voor een apartheidsstaat en die de huidige politieke verhoudingen in Nederland vergelijken met die in Duitsland vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Kortom, de Kristallnachtherdenking wordt ingevuld met een politieke agenda. Na luide protesten uit onder meer de Joodse gemeenschap organiseert het CJO met behulp van het CIDI een waardige Kristallnachtherdenking in een bomvolle Esnoga in bijzijn van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan. Kristallnacht wordt weer herdacht op de manier zoals het hoort.

Politiek Den Haag

De koosjere slacht

In 2011 heeft het CIDI veelvuldig contact met Kamerleden en beleidsmedewerkers op het gebied van antisemitisme en het Midden-Oosten. Zo vindt ondermeer een gesprek plaats tussen premier Rutte en Ronny Naftaniel. Maar 2011 is ook het jaar van de rituele slacht. De Partij voor de Dieren probeert een wetsvoorstel aangenomen te krijgen, dat zowel de koosjere als de halalslacht verbiedt. Ook de PVV blijkt met dierenvriend Dion Graus als pleitbezorger, voor dit voorstel. In grote haast verenigt de Joodse gemeenschap zich, in mindere, soms meerdere mate in samenwerking met de Islamitische gemeenschap. Hoewel niet helemaal in het straatje van CIDI wordt het gevraagd mee te ijveren tegen het voorstel. CiJO-voorzitter Joël Serphos doet een indrukwekkende oproep aan de verantwoordelijke politici. In eerste instantie mag het niet baten: het wetsvoorstel wordt met ruime meerderheid aangenomen, zij het met onontwarbare en onuitvoerbare toegevoegde amendementen. Later zal het voorstel sneuvelen in de Eerste Kamer.

Op de thee

Op 29 juni gaat de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, op de thee bij de koningin. Niet, zoals in eerste instantie de bedoeling was, in de vorm van een officieel staatsbezoek, maar op informele wijze. Intussen vindt op het diplomatieke vlak een wisseling van de wacht plaats. CIDI-leden kunnen tijdens een besloten bijeenkomst in The House of Amsterdam kennismaken met de nieuwe Israelische ambassadeur Haim Divon, opvolger van Harry Kney Tal.
Ook is er een nieuwe Nederlandse ambassadeur in Israel, Caspar Veldkamp. Het CIDI heeft een kennismakingsgesprek met hem en begin 2012 ontmoet een CIDI-delegatie Veldkamp ook in Israel. Er ontstaan goede, open contacten.

Anti-Israël NGO’s

Nederland en Israel zijn bevriende naties. Daarom is het onvoorstelbaar dat de Nederlandse overheid instanties subsidieert die in mindere of meerdere mate niet alleen oproepen tot een boycot van Israel, maar zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat in twijfel trekken of buitenlandse organisaties ondersteunen die dat luid en duidelijk doen. Nederland doneert jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan grote ontwikkelings-  en hulporganisaties (NGO’s: non-gouvernementele organisaties) die op hun beurt gelden doorsluizen naar andere organisaties die doelstellingen hebben die op deze manier worden onttrokken aan het directe oog van politiek Den Haag. Het CIDI onderzoekt deze geldstromen en ontdekt zo dat Den Haag dit soort organisaties even regelmatig als ongewild financieel ondersteunt. Een voorbeeld: het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, dat onder Buitenlandse Zaken valt, doneert jaarlijks honderden miljoenen aan Oxfam-Novib. Die organisatie ondersteunt op haar beurt weer organisaties als Pacti (Palestinian Acton Committee) en JAI (Joint Action Initative) dat Israel wil vervangen voor een zogenaamde binationale staat.
Dit onderzoek, gedaan in 2011, legt nogal wat van die geldstromen bloot. In 2012 blijft CIDI deze ontwikkelingen volgen en zal daarover binnenkort meer bekend maken.

Nieuw van CIDI

Dit jaar ging CIDItv de lucht in. Een speciaal internetkanaal met daarop allerlei reportages over Israëlische en Joodse zaken. CIDItv zit nog in een opbouwfase, maar toch zijn er al diverse interessante repo’s op te vinden over uiteenlopende onderwerpen van politiek tot cultuur. Ook zijn er dagelijkse programma’s. Dat CIDItv bestaansrecht heeft, blijkt begin 2012 als maar liefst 16.800 mensen die niet naar de Portugese Synagoge in Amsterdam kunnen komen voor de toespraak van premier Netanyahu, via een live stream van CIDItv op internet de bijeenkomst volgen. Iedereen die een activiteit organiseert die verband houdt met Israel of de Nederlands-Joodse wereld kan CIDItv ook inhuren tegen de vriendenprijs van 250 euro per film. CIDItv is een noodzakelijke stap naar de toekomst, waarin visuele informatie steeds belangrijker wordt. CIDI is door deze activiteit tot erkende leerinstelling uitgeroepen voor stagiairs op mediagebied.

Publicaties

In 2011 zagen diverse publicaties van de hand van, in samenwerking met of uitgereikt aan het CIDI het levenslicht. Een summier overzicht:

De CIDI-katernen

In totaal werden het er zeven, gecompleteerd in 2012, waarvan het merendeel werd geproduceerd in 2011. Per katern wordt een onderwerp behandeld waarover historische feitenkennis vaak gedeeltelijk of volledig ontbreekt. Het CIDI geeft basisinformatie over deze heikele onderwerpen zodat iedereen die in enige mate geïnteresseerd is in het Israelisch-Palestijnse conflict kan nalezen ‘hoe het ook al weer zit’. Katern 1 behandelt het zionisme, katern 2 gaat over Jeruzalem. Dan is een speciaal katern gewijd aan het vluchtelingenprobleem en in katern 4 wordt het vredesproces van de tijd van het Engels mandaat tot heden uitgelegd. Het 5e katern behandelt de nederzettingenproblematiek en katern 6 focust op veiligheid voor zowel Israel als de Palestijnen. Het laatste katern, nummer 7, geeft antwoord op vragen als: hoe zit het Israëlische rechtssysteem in elkaar? Hoe functioneert de Knesset? en geeft een aantal interessante economische, demografische en sociale feiten en cijfers. Deze katernen zijn gratis verkrijgbaar. U kunt ze bij CIDI bestellen en betaalt dan alleen portokosten.

De protocollen

Al sinds de eerste publicatie in de 19e eeuw is het schotschrift ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ een uitgelezen excuus geweest voor antisemieten om hun denkbeelden ‘te legitimeren’. Het aantal slachtoffers dat deze vervalsing heeft veroorzaakt is niet te tellen. Klaas Smelik, universitair docent aan de Universiteit van Gent, schreef het boek ‘De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion’ waarvan de eerste exemplaren in de week van het antisemitismeoverleg in de Tweede Kamer worden uitgereikt aan de fractievoorzitters van de CU en de SGP, André Rouvoet en Kees van de Staaij. Beiden zijn gevraagd omdat zij het initiatief namen voor het Kamerdebat over antisemitisme. De uitreiking vond plaats in een afgeladen vergaderzaal op het CIDI-kantoor.

Benny Morris

Voor een ieder die is geïnteresseerd in het Israelisch-Palestijnse conflict is ‘Een staat, Twee staten’ een absolute must. Historicus Benny Morris legt kort en bondig de kern uit van de oorsprong en ontwikkeling van de vredesvoorstellen en spaart daarbij geen enkele partij. Het boek kwam oorspronkelijk in 2010 uit in de Verenigde Staten onder de titel ‘One State, Two States’ en beschrijft gedetailleerd de geschiedenis van de diverse ideologieën en strategieën die één staat of twee staten in het conflict ten doel stellen.
Het boek van Morris, die geschiedenis doceert aan de Ben-Gurion Universiteit in Israel en vele boeken op zijn naam heeft staan, kwam uit in de CIDI Informatiereeks bij uitgeverij Aspekt en is toegankelijk geschreven voor een breed publiek. Het is onder meer verkrijgbaar bij onze webshop op www.cidi.nl.

Verdwenen nuance

Hans Moll werkte jarenlang voor NRC Handelsblad en zag met eigen ogen hoe de objectiviteit ten opzichte van het Midden-Oostenconflict meer en meer geweld werd aangedaan. Hij schrijft er een boek over met de titel: Hoe de nuance verdween uit aan kwaliteitskrant. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Ronny Naftaniel.

Antisemitisme

Irving niet welkom

De Britse historicus en notoire Holocaust-ontkenner David Irving wil in mei naar Nederland komen om een lezing te geven aan het University College in Amsterdam. Het blijkt een actie van een student, de leerinstelling zegt niet op de hoogte te zijn. Het CIDI seint de gemeente in die besluit dat Irving niet welkom is in de stad. Burgemeester van der Laan noemde Irving al eerder ‘een gek’ en Irving zat in Oostenrijk in 2006 een celstraf uit wegens verheerlijking van het Derde Rijk.

Veroordeling

De in politiek Den Haag en Joods Nederland niet onbekende Jeroen de Kreek moet zich na de veroordeling voor het stalken van voormalig premier Balkenende nu verantwoorden voor uitspraken gedaan op zijn site ‘Het Zuur’. De Kreek valt aanhoudend personages als Jort Kelder, Uri Rosenthal, Jeanine Hennis, maar ook Ronny Naftaniel en Esther Voet lastig. Hij staat in 2011 voor een eerste keer voor de rechter en wordt tot een taakstraf (40 uur) veroordeeld. Daarmee is het niet gedaan. Het Meldpunt Discriminatie Internet en het CIDI hebben een tweede, zwaardere aanklacht tegen hem lopen, onder meer vanwege een melding op zijn site van de film ‘Der Ewige Jude’, gekoppeld aan een artikel over Uri Rosenthal. Die zaak zal waarschijnlijk in 2012 voor de rechter komen.

De AEL-cartoon

De Arabisch Europese Liga (AEL) gaat in cassatie in de zaak rond de Holocaustcartoon van de Holocaust cartoon, waarop een Joodse  man bij een stapel lijken in Auschwitz zegt dat ook niet-Joden moeten worden meegeteld, omdat anders het cijfer van 6 miljoen niet gehaald wordt.  Het is een zaak die begon met een aangifte van het CIDI toen de AEL de cartoon op zijn site plaatste. In eerste instantie werd de AEL vrijgesproken, in Hoger Beroep werd de organisatie veroordeeld voor het zich opzettelijk beledigend uitlaten over een bevolkingsgroep.  De cassatieprocedure die in 2011door de AEL in gang wordt gezet zal uiteindelijk in 2012 leiden tot een definitieve veroordeling van de AEL door de Hoge Raad.

Buchenwald revisited

Eind 2011 is de gemeente Bloemendaal in rep en roer omdat een miljonair een ‘aardig idee’ heeft bedacht voor het toegangshek van zijn landgoed: een replica van het entreehek van concentratiekamp Buchenwald. Het wordt ontworpen door de populaire designer Job Smeets van het internationaal vermaarde Studio Job. Job is gefascineerd door de concentratiekampen, bij DWDD laat hij ook tafelkleedjes zien met daarop prints van de afrasteringshekken van concentratiekampen. In nauw overleg met protesterende buurtbewoners probeert CIDI plaatsing van het smakeloze hek te voorkomen. En dat lukt. De opdrachtgever stopt het project.

Antisemitisme en Facing Facts!

CIDI noteerde in zijn jaarlijkse monitor over 2010 een daling van het aantal antisemitische incidenten in ons land. Tot de 124 geregistreerde meldingen behoorde echter ook een zorgelijke hoeveelheid anti-Joodse voorvallen op scholen. Over 2011 zijn gegevens nog niet gepubliceerd. Zowel over de wijze van registreren, als de bestrijding van het antisemitisme heeft CIDI verschillende malen overleg met ambtenaren en Kamerleden gevoerd. Onze deelname aan de Interculturele Alliantie is een van de manieren om op scholen antisemitisme te bestrijden. Een andere methode is onze jaarlijks reis voor geschiedenisdocenten naar Yad Vashem. Deze docenten vormen na terugkomst gezamenlijk het Platform Sjoa Educatie, dat zich beijvert het onderwijs aan het voortgezet onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de Sjoa te verbeteren.
In januari organiseert CIDI een driedaagse expert meeting over het EU-project ‘Facing Facts!’. Het project, waarin CIDI samenwerkt met onder meer het COC en het Engelse CST, startte in 2010 en duurt twee jaar. Doel is het ontwikkelen van eenduidige Europese standaarden voor het registreren van hate crimes. Tijdens een open conferentie, onderdeel van het driedaags programma, wisselen hatecrimes-experts uit binnen- en buitenland van gedachten over dit onderwerp.

Verdere activiteiten

Journalistenreis

Het CIDI neemt in juni voor de derde keer beginnend journalisten mee naar Israel en de Palestijnse gebieden voor een kennismakingsreis. Vooraf zijn de twintig journalisten op verschillende data gebrieft door onder meer historicus Bart Wallet, rechtsgeleerde Matthijs de Blois en Ronny Naftaniel. In Israel worden de journalisten meegenomen naar de vluchtelingenwijken in Tel Aviv, een homo-centrum, het Hooggerechtshof, de IDF, Yad Vashem, de Knesset, Sderot, Hebron en Ramallah. Zij ontmoeten correspondent Roel Geeraedts (RTL), Yossi Halevi, regeringswoordvoerder Mark Regev, een vertegenwoordiger van het ultra-orthodoxe Jodendom, Jonah Mandel van de Jerusalem Post, Palestijnse journalisten en Palestijnse jongeren, Sheikh Al Jabrah en Yossie Beilin. Enkele reacties van de deelnemers: “Het was een levenservaring. Ik ben erg enthousiast geworden over Israel, niet alleen als journalist, maar ook als reiziger. Ik heb het inmiddels aanbevolen aan talloze mensen. Verder hebben we een interessant programma gehad. Proficiat.”
“Ik had het voor geen goud willen missen, vond het bijzonder interessant en heb me absoluut erg vermaakt. En hopelijk is het mogelijk om bij een volgende reis balans in info over Palestijnse – Israëlische gezichtspunten aan te brengen. Afgezien daarvan: heel erg bedankt voor de goede begeleiding en de fijne tijd!”

Colleges buitenlandse politiek

Om de kennis van Nederlandse studenten over het Palestijns-Israelische conflict te vergroten en om het debat te verdiepen, biedt CIDI sinds 1988 een collegereeks aan over Israels politieke situatie. Deze colleges zijn bedoeld voor studenten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten. Dit jaar waren er onder meer ochtenden verzorgd door Willem Post (Amerika-deskundige), Bart Wallet (historicus), Drs. D.A. Leurdijk van Instituut Clingendael, Drs. R.H. Hoff en Prof. Dr. F. Grünfeld, hoogleraar aan de universiteit van Maastricht en Leiden. Zo’n vijftigtal studenten deden aan de cursus mee.

Lezing Eldad Beck

De 46-jarige journalist en kenner van de Arabische wereld Eldad Beck gaf op uitnodiging van het CIDI een lezing over de nieuwe realiteit die in 2011 in de Arabische wereld het levenslicht zag. Beck gaf antwoord op vragen als: begrijpen de Europese politici en media de realiteit die zich in het Midden-Oosten ontvouwt? Kennen we de achtergronden van de Islamisten die aan de macht komen? Hoe zien Europese landen de rol van Israel daarbij, dat vaak ook als een fundamentalistische staat wordt afgeschilderd? De avond werd door zestig geïnteresseerden bezocht.

Mini-CIDI

Voor jongeren die bijvoorbeeld een spreekbeurt op school willen houden of zaken gerelateerd aan Israel toegankelijk gepresenteerd willen krijgen is er de website Mini-CIDI. Ook lagere scholen maken inmiddels veelvuldig gebruik van deze site. Afgelopen jaar organiseerde CIDI-medewerker Mike Durand een opstelwedstrijd met als thema ‘Hoe was mijn vakantie in Israel’ waarop 29 inzendingen binnen kwamen. Luc van Leeuwen won. De website wordt een paar keer per week geupdated en is in 2011 aanmerkelijk informatiever geworden.

Protest tegen anti-abortusfilm

Eind 2011 kwam de film bracht dominee Dorenbos een film uit waarin hij een link legde tussen abortuspraktijken anno nu en de Sjoa, inclusief abjecte beelden van foetuspoppetjes die waren gemonteerd tussen de rails van vernietigingskamp Auschwitz. Het CIDI stond klaar om juridische actie tegen deze film te ondernemen. Ook andere organisaties reageerden woedend. Dorenbos koos eieren voor zijn geld en paste de film (ook geplaatst op internet) aan tot het randje van het juridisch toelaatbare. Smakeloos blijft de film echter wel.

In de media en lezingen

Het CIDI was in 2011 zeer zichtbaar en op diverse gebieden. Een greep uit de talloze activiteiten:
Ronny Naftaniel ging op 1 oktober op Radio 1 in debat met Kustaw Bessems over de stelling: Holocaust ontkennen moet kunnen. Ook werd er een lezing gegeven op de School voor Journalistiek in Tilburg. Op de Radboutuniversiteit in Nijmegen werd een college gegeven over de toestand in het Midden-Oosten en in Amstelveen was er een gesprekstraining voor Joodse jongeren over het Midden Oosten. Cnaan Liphschiz had een gesprek met vertegenwoordigers van Human Rights Watch en Elise Freedmann ging met docenten naar Israel voor een cursus bij Yad Vashem in het kader van Platform Educatie WOII. De diverse medewerkers van CIDI gaven voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen op vooral middelbare scholen. Naftaniel ging met Mohammed Rabbae over het Midden-Oosten in debat op uitnodiging van het Joods-Marokkaans netwerk in Amsterdam. Onze researchmedewerker vanaf medio oktober 2011, Cnaan Liphshiz, schreef ook tal van achtergrondartikelen over Israel, de Palestijnen en de Arabische en Iraanse buren.

Het CiJO

In het jaar 2011 organiseerde CiJO een groot aantal activiteiten voor studenten van 18 tot 30 jaar oud.
Het jaar werd afgetrapt met de jaarlijkse Holocaust Memorial Day-collegereeks, waar zes deskundigen verschillende lezingen en workshops verzorgden over de Sjoa. De avond werd ingeleid door voormalig burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn. Verder organiseerde CiJO een discussie-avond met Marokkaanse Nederlanders over het Israelisch-Palestijns conflict, een debat over Jodendom en Christendom, een discussieavond met het hoofd van de Palestijnse Vertegenwoordiging in Nederland en een avond over de vrijheid van meningsuiting met journalist Kustaw Bessems.
In de lente vond het jaarlijkse CiJO-weekend plaats, dat volledig in het teken stond van Israelische buitenlandse politiek. In het Noord-Hollandse Schoorl hebben verschillende sprekers lezingen verzorgd over de Verenigde Staten, Iran en de Arabische wereld.
Ieder jaar organiseert CiJO een reis naar Israel en de Palestijnse gebieden. Ook de reis van de afgelopen zomer wat een succes. Twintig studenten hebben ter plekke het conflict bestudeerd, om de opgedane kennis vervolgens te delen in Nederland.
In oktober 2011 is er bij CiJO een fris bestuur aangetreden, voor het tweede jaar voorgezeten door Joël Serphos. Het bestuur constateert dat CiJO ook het afgelopen jaar weer is gegroeid en zich nog altijd de grootste jongerenvereniging mag noemen die zich bezighoudt met Israel.
CiJO merkt op dat ‘Israel-bashen’, antisemitisme en overige vormen van discriminatie nog aan de orde van de dag zijn. Dit zijn problemen die bij de bron aangepakt moeten worden.  Activiteiten worden daarom niet alleen georganiseerd voor de achterban, maar juist ook buiten de eigen kring. Sinds 2011 verzorgt CiJO daarom gastlessen op basisscholen en middelbare scholen, werkt zij samen met Islamitische jongeren en doet zij er alles aan om een waardevolle bijdrage te leveren aan eerlijke en gebalanceerde beeldvorming over Israel. Meer informatie? Surf naar www.jongerencidi.eu.

OPTIN

De economische afdeling van CIDI, OPTIN stond ook dit jaar klaar om vragen te beantwoorden van mensen uit het bedrijfsleven en particulieren. Vragen op het gebied van handel en samenwerking in hoogwaardige technologieën. Naast ir. Eli Guetta maakt ook Mr. Alon Gilboa enige maanden deel uit van het team. Gilboa is student economie aan de UvA. Bijzondere aandacht kregen Israelische start-up bedrijven (Israel wordt ook wel de start-up nation genoemd) die met vragen zaten aangaande het uitbouwen van contacten in Nederland.