Kamervragen De Roon (PVV) over antisemitisme bij PA

Raymond de Roon (PVV) heeft schriftelijke Kamervragen ingediend naar aanleiding van de vertoning in het Palestijnse dorp Beita met een brandend hakenkruis in een davidster, die de Palestijnse Autoriteit officieel bijwoonde en beloonde met een subsidie van bijna een miljoen euro.

raymond de roon

In de vragen aan minister Sigrid Kaag (D66) van Buitenlandse Zaken stelt De Roon dat deze officiële uiting van antisemitisme, onderschreven door de Palestijnse Autoriteit, precies de soort uiting is waar de motie-Buitenweg tegen antisemitisme over gaat. Volgens deze motie uit 2018 van Kathalijne Buitenweg (GL) moet Nederland zich ‘stevig uitspreken’ tegen ‘uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme’.

Zoals CIDI aangaf na het aannemen van deze motie: Het is te hopen dat de motie zal bijdragen aan consequente, stellige afkeuring van ook deze uitingen van antisemitisme.

Aanleiding voor de motie vormden in 2018 de opmerkingen van Donald Trump over George Soros. Raymond de Roon gaf tijdens het bijbehorende Kamerdebat aan niet te vrezen voor de veiligheid van Amerikaanse Joden na de schietpartij bij de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. Indertijd vond toenmalig buitenlandminister Stef Blok (VVD) de motie excessief: Nederland zou al genoeg doen op internationaal niveau om antisemitisme af te keuren, zonder op elk individueel incident te reageren.

2021Z14469

(ingezonden 23 augustus 2021)

Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over steun van Palestijnse autoriteit voor anti-semitisme

 

  1. Hoe beoordeelt u de steun van de Palestijnse autoriteit voor de met brandende davidsterren en swastikas gelardeerde uitingen van antisemitisme in Samaria? (1) (2) 
  2. Herinnert u zich de motie-Buitenweg c.s. die de regering oproept tot veroordeling van uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme? (3) 
  3. Bent u bereid de bovengenoemde steun krachtig te veroordelen, zowel in bilateraal contact met de Palestijnse autoriteiten als in het openbaar? Hoe gaat u optreden?

 

(1) https://honestreporting.com/honestreporting-exclusive-western-backed-palestinian-authority-supporting-west-bank-rioters-that-erected-burning-swastikas/

(2) https://www.cidi.nl/swastika-davidster-verbranden-geen-probleem-vindt-de-palestijnse-autoriteit/

(3) Kamerstuk 32735, nr. 219