Kamervragen Forum doordrenkt van antisemitisme

IN ANTISEMITISME / Door: JOS HUMMELEN / 30 dec 2021 ROTHSCHILD

Thierry Baudet en Simone Kerseboom (beide FvD) wantrouwen de recente aankoop van een Rembrandt-schilderij van de familie Rothschild. In hun Kamervragen stellen zij dat de Rothschilds een ‘internationale economische machtsfactor’ zijn wiens politieke doelstellingen zij wantrouwen. In de Kamervragen willen de Forum-politici weten of er naast het geldbedrag ook ‘beloftes, toezeggingen of politiek-maatschappelijke garanties’ zijn gedaan. Met deze vragen legt Forum een directe link tussen de familie en De World Economic Forum en The Great Reset en suggereren dat zij de wereldlijke elite zou voorbereiden om de macht van natiestaten over te nemen. Dit zijn insinuaties in de oude traditie van antisemitisme waarmee zij stereotypische beelden over Joden doen herleven en verspreiden.

Complexe vraagstukken worden gepersonifieerd en gesimplificeerd door codeterminologie uit verschillende complottheorieën. Achter alle slechte ontwikkelingen in het heden en verleden, zo wordt gezegd, staan ‘de Rothschilds’ en hun consorten. Dat wil zeggen: ‘de Joden’. De COVID-19-pandemie laat zien hoe deze naam werd gebruikt om openlijk antisemitisme te doen herleven. Nederlanders die radicaliseren in deze onzekere tijd, spraken aanvankelijk over ‘de Rothschilds’ en geven inmiddels ook openlijk de schuld aan ‘de Joden’. 

“Complexe vraagstukken worden gepersonifieerd en gesimplificeerd door codeterminologie uit verschillende complottheorieën.”

Rothschild is de bekendste naam die gebruikt werdt als code voor ‘rijke Joden’. Tegenwoordig wordt deze vaak in één adem genoemd met de Rockefellers, George Soros, Anetta Kahane, Mark Zuckerberg of Bill Gates. Rockefeller en Gates zijn overigens niet Joods. Toch wordt er regelmatig beweerd dat ze wel Joods zijn of anders simpelweg marionetten van ‘de Joden’ zijn. Deze bekende superrijken worden gezien als de aanjagers van een wereldwijde samenzwering. Het opvoeren van de Rothschilds als kwaadaardige macht, is alles behalve nieuw en beslist niet onschuldig.

Het stereotype van machtige Joden

Joden vormen niet meer dan 0,2 procent van de gehele wereldbevolking. Toch geloven antisemieten dat deze kleine minderheid niet alleen op zoek is naar totale wereldheerschappij, maar intussen allang de controle heeft over de banken, de media, de industrie, de overheid – zelfs het weer! 

In maart 2018, bijvoorbeeld beweerde een gemeenteraadslid van Washington D.C. dat de Joodse familie Rothschild, in de 19e eeuw bekend uit het bankierswezen, “het klimaat beheerst, om natuurrampen te veroorzaken, die ze kunnen betalen om de steden te bezitten.” De Joden hebben ook meer dan eens de schuld gekregen van economische crises, zoals van de Grote Depressie van de jaren ’30 en de diepe recessie van 2008. De insinuaties zoals in de Kamervragen zijn gesteld zijn dus een herhaling van een bekend liedje.

De kern van deze vorm van antisemitisch complotdenken is de overtuiging dat de Joden het niet verdienen om invloed te hebben, ongeacht de waarden waar ze voor staan. Joden die leiderschapsrollen in politieke of publieke functies vervullen worden als samenzweerders beschouwd, in plaats van geprezen voor hun eigen investering in de belangen van de algehele samenleving.  

Antisemitische spotprent die Joden als almachtig portretteert.

De mythe van buitenproportionele Joodse macht is verbonden met beweringen over de Joden die de ontwikkelingen op het wereldtoneel zouden beheersen. De Joden zouden manipulatieve en samenzwerende marionettenspelers zijn die in de schaduw werken om een kwaadaardige agenda te bevorderen. Deze complotdenkers positioneren zichzelf vaak als profeten van de waarheid, wiens missie het is om het vermeende verraderlijke Joodse complot om de wereld over te nemen te ontmaskeren. 

Antisemieten wijten sociale problemen aan ongegronde opvattingen over vermeende Joodse macht. De familie Rothschild is bijvoorbeeld het doelwit geweest van complottheorieën nadat hun netwerk van banken bekendheid kreeg in het 19e-eeuwse Europa. Deze misplaatste beschuldigingen tegen de rijke Rotschildfamilie gaf kracht aan de meer dan duizend jaar oude stereotypen van Joden als ontrouw, hebzuchtig en gierigheid. Dit terwijl de meeste Joden in die tijd straatarm waren, gediscrimineerd en onderdrukt.  

In 1846 circuleerde bijvoorbeeld een politiek pamflet door heel Europa, waarin ten onrechte werd beweerd dat een lid van de familie Rothschild voorkennis gebruikte om te profiteren van de Napoleontische Oorlogen enkele decennia eerder. Het pamflet was onder pseudoniem geschreven door ‘Satan’. In Amerika werden ‘de Rothschilds’ (de term die inmiddels als synoniem werd gebruikt voor ‘de machtige Joden’) ervan beschuldigd aan te zetten tot de Amerikaanse Burgeroorlog, van samenzweringen om Abraham Lincoln (en later John F. Kennedy) te vermoorden en dat ze de economie volledig zouden beheersen. In Duitsland kregen de Joden de schuld van het verlies van het Duitse Keizerrijk in de Eerste Wereldoorlog (de zogenaamde Dolkstootlegende) en werd de Franse corporaal Alfred Dreyfus in de jaren 1880 onterecht veroordeeld van spionage voor de Duitsers, waarbij zijn Joods-zijn tot verdenkingen leidde, hij zou niet loyaal zijn aan Frankrijk, maar aan de geheime Joodse wereldmacht. 

De werkelijke geschiedenis

Het belangrijkste kunstwerk van Rembrandt is nu nog in het bezit van de Franse tak van de vermaarde familie Rothschild, die haar vermogen inderdaad vooral met bankieren vergaarde.

De Rothschilds komen namelijk voort uit een Duits-Joodse bankiersfamilie. De wortels van de Rothschild-dynastie gaan terug tot het einde van de 18e eeuw, toen de 21-jarige Nathan Mayer Rothschild uit Duitsland naar Engeland trok om daar te handelen in textiel. Veel later zocht deze Mayer Rothschild zijn heil in de financiële markt.

Pas in de 19e eeuw begon de Rothschild-familie op grote schaal kunst te verzamelen. Hierbij concurreerden verschillende leden van dezelfde familie met elkaar. Zo kwam het ook dat de Rothschilds soms hele collecties opkochten. Dit is de reden dat de verzameling van de hele familie enkele meesterwerken bevat.

Antwoorden

De antwoorden die de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gunay Uslu formuleerden zijn kort, helder en gaan niet op de insinuaties van Kerseboom en Baudet in. Zo stelt Uslu: “De Rothschild-familie kent een lange culturele geschiedenis, maar staat los van de Nederlands overheid. De Rothschild-familie is omvangrijk en kent vele vertakkingen. Een nadere bespiegeling op de positionering – op welk vlak dan ook – van die familie als zodanig, acht ik niet relevant.” Echter maakt de kersverse staatssecretaris geen gebruik van haar recht om het antisemitisme, dat duidelijk onder de laatste tientallen vragen schuilgaat, te ontmaskeren.

Wil je meer weten over de link tussen The Great Reset en antisemitisme? Lees dan dit artikel.