Kamervragen over beveiliging Joodse gemeenschap na aanslag Wenen

Naar aanleiding van berichten dat de Oostenrijkse regering de kosten voor de beveiliging van de Joodse gemeenschap daar voor zich neemt, heeft Thierry Baudet (FVD) Kamervragen ingediend met betrekking tot de beveiliging van gebouwen en instellingen van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Gedurende de aanslag in Wenen leek het erop dat de synagoge aan de Seitenstettengasse het doelwit zou worden van de radicaal-islamitische terrorist die meerdere onschuldige burgers van hun leven beroofde. De synagoge was gelukkig dicht, maar de plek van de aanslag doet toch vragen oprijzen bij de partij van Thierry Baudet. Het is namelijk niet de eerste keer dat de Joodse gemeenschap het doelwit is van een aanslag in Europa. De aanslagen in Frankrijk en België van de afgelopen jaren hebben diepe wonden geslagen in de Joodse gemeenschappen aldaar, en hebben onder meer tot een verzwaring van de beveiliging in onder meer Antwerpen geleid. Nederland is zo’n aanslag tot nu toe nog bespaard gebleven, mede door het scherpe optreden van onze veiligheidsdiensten.

De regering in Oostenrijk besloot in september haar uitgaven aan de beveiliging van de Oostenrijkse Joodse gemeenschap te verdrievoudigen. Net als Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), zet Baudet bij het dreigingsniveau van de Joodse gemeenschap in Nederland. De FVD-voorman stelt dat Nederland het voorbeeld van de regering-Kurz moet volgen en dus niet de Joodse gemeenschap moet laten opdraaien voor hun eigen veiligheid. Naar aanleiding hiervan heeft Baudet schriftelijke vragen ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

 

2020Z20955

(ingezonden 9 november 2020)

Vragen van het lid Baudet (FVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het artikel “Oostenrijk verdrievoudigt de uitgaven aan de bescherming van de Joodse gemeenschap”? 1)

Vraag 2
Erkent u dat de Joodse gemeenschap in Nederland te maken heeft met een verhoogd dreigingsniveau voor terreur? 2)

Vraag 3
Erkent u dat de niet-aflatende dreiging uit radicaal-islamitische hoek richting de Joodse gemeenschap in Nederland een veiligheidsrisico vormt voor Joodse publieke plaatsen en instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen, synagogen, winkels en culturele centra? 3)

Vraag 4
Hebt u kennisgenomen van het artikel “Crisiscentrum vraagt om extra waakzaamheid voor joodse gemeenschap in Antwerpen”? 4) Kunt u aangeven of wat u betreft dezelfde waakzaamheid geboden is voor de Joodse gemeenschap in Nederland?

Vraag 5
Kunt u toelichten welke speciale maatregelen of financiële middelen reeds worden ingezet door de Rijksoverheid of door lokale overheden ter bescherming van potentiële Joodse doelwitten in Nederland? Welk gedeelte van de kosten wordt door overheidsinstellingen gedragen en welk gedeelte door de Joodse gemeenschap?

Vraag 6
Bent u bereid om net zoals Oostenrijk voortaan de volledige kosten van de bescherming van Joodse instellingen te vergoeden?

Vraag 7
Kunt u duidelijk uw redenering toelichten waarom u al dan niet wenst over te gaan tot het beter beveiligen van de Joodse gemeenschap in Nederland?

1) ‘Jewish Telegraphic Agency’ d.d. 11 September 2020 “Austria to triple its spending on Jewish community security”: https://www.jta.org/quick-reads/austria-to-cover-jewish-communitys-entire-security-costs-of-about-4-7-million-annually

2) BLEW-Adviesorgaan ter bescherming van de Joodse Gemeenschap in Nederland. Dreigingsrapport van Juni 2020: https://www.blew.nl/wp-content/uploads/2020/06/Dreigingsrapport-2020.pdf

3) NCTV: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 Mei 2020 p22:

“Ook kan een (licht) stimulerende werking uitgaan van de (hernieuwde) oproep om aanvallen op

joden wereldwijd en op de staat Israël uit te voeren.”
 https://www.nctv.nl/binaries/nctv/documenten/publicaties/2020/05/07/dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-52/DTN52_Definitief.pdf

4) ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ d.d. 9 Oktober 2019: “Crisiscentrum vraagt om extra (..)”

https://www.pzc.nl/antwerpen/crisiscentrum-vraagt-extra-waakzaamheid-voor-joodse-gemeenschap-in-antwerpen~a821417c/