Kamervragen over brief Mogherini aan Israelische minister Erdan

In reactie op een Israelisch rapport waarin de EU beschuldigd wordt van het subsidiëren van NGO’s die oproepen tot BDS – en in enkele gevallen zelfs terroristen in dienst zouden hebben – heeft Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini een brief aan de Israelische minister van Strategische Zaken Gilad Erdan gestuurd. In de brief noemt ze de beschuldigingen “vaag en ongefundeerd” en doet ze het rapport af als onderdeel van een “desinformatiecampagne.” Naar aanleiding hiervan, hebben ChristenUnie, VVD en SGP Kamervragen ingediend.

Naar aanleiding van de brief van Mogherini, hebben Joël Voordewind (ChristenUnie), Han ten Broeke (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend. De Kamerleden zijn onder meer benieuwd naar een mogelijk bezoek van minister Erdan aan Brussel, waarbij hij zijn beschuldigingen zal trachten te bewijzen.

In hun vragen wijzen Voordewind, Ten Broeke en Van der Staaij op de recente onthulling dat het Palestijnse Ma’an Development Center een leidend figuur van het terroristische PFLP in dienst had. Ma’an heeft via het Secretariat ook geld uit Nederland ontvangen. De Kamerleden willen weten wat ministers Blok en Kaag gaan doen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

 

2018Z14253

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Ten Broeke (VVD) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de brief van Hoge Vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini aan de Israëlische minister van Strategische Zaken Gilad Erdan. (ingezonden 19 juli 2018)

1
Bent u bekend met het bericht “EU Blasts Israëli Minister: You Feed Disinformation and Mix BDS, Terror”? 1)

2
Bent u bekend met het bericht “Charity channelled millions of dollars to development centre that employed leader of terrorlisted group”? 2)

3
Hoe beoordeelt u het feit dat de Palestijnse organisatie Ma’an Development Center een man in dienst had die door het terroristische Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) wordt aangeduid als “lid van het leiderschap van de PFLP in Deir al Balah”?

4
Klopt het dat via het Secretariat ook Nederlands belastinggeld terecht is gekomen bij het Ma’an Development Center?

5
Bent u het eens met de stelling dat NGO’s die subsidies van Nederland en/of de EU ontvangen, nooit en te nimmer mensen in dienst mogen hebben die tevens lid zijn van door de EU als terroristisch aangeduide organisaties? Zo ja, wilt u toezeggen dat deze eis wordt meegenomen bij de procedure van projectenondersteuning door zowel Nederland als de EU?

6
Bent u bereid het Nederlandse beleid ten aanzien van NGO’s te herzien om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen?

7
Als de Israëlische minister Erdan ingaat op de uitnodiging van HV Mogherini om zijn bewijzen in Brussel te presenteren, bent u dan bereid een vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid bij deze presentatie aanwezig te laten zijn en hiervan verslag uit te brengen aan de Kamer?

8
Bent u bereid het Nederlandse beleid ten aanzien van NGO’s te herzien, wanneer de Israëlische minister Erdan daadwerkelijk met concrete bewijzen komt die zijn beschuldigingen bevestigen?

1) https://www.haaretz.com › Israël News

2) https://www.dailytelegraph.com.au/…/charity-channelled-millions-… –