Nederlandse VN-vertegenwoordiging negeert opnieuw Joodse banden Tempelberg

Bij de Algemene Vergadering van de VN heeft Nederland opnieuw steun verleend aan een resolutie die de Joodse banden met de Tempelberg negeert. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt hiermee de wens van de Eerste Kamer aan haar laars. Van de zeven resoluties over Israël die donderdag de revue passeerden, konden zes op steun van Nederland rekenen.

Donderdag nam de Algemene Vergadering zeven resoluties met betrekking tot Israël aan. Over andere landen van de wereld werd geen enkele motie behandeld.

Twee resoluties hadden betrekking tot UNRWA – de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen én hun nakomelingen. Resolutie A/C.4/75/L.9 “Assistentie aan Palestijnse vluchtelingen” werd met 169 voorstemmen en 2 tegenstemmen aangenomen. 7 landen onthielden zich van stemming.  Resolutie A/C.4 /75/L.10 “Operaties van UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten” werd met 162 voorstemmen en 4 tegenstemmen aangenomen. 9 landen onthielden zich van stemming.

UNRWA houdt problemen in stand, in plaats van deze op te lossen. De ongezonde, corrupte organisatie staat politieke en economische integratie van Palestijnen in de Arabische wereld in de weg. Inmiddels bestempelt UNRWA al meer dan vijf miljoen mensen als “Palestijnse vluchtelingen”, terwijl er naar schatting nog maar 30.000 tot 50.000 ‘echte’ vluchtelingen in leven zijn. Dat dient geen enkel humanitair doel, maar is een politiek wapen in de strijd tegen de staat Israel en tegen elke werkbare vredesoplossing. Nederland stemde voor beide resoluties.

Resolutie A/C.4/75/L.11 “Palestijnse vluchtelingen hun eigendom en diens inkomsten” werd met 160 voorstemmen en 5 tegenstemmen aangenomen. 12 landen onthielden zich van stemming. De resolutie “herhaalt dat de Palestijnse vluchtelingen recht hebben op hun eigendom en op de inkomsten die daaruit voortvloeien, in overeenstemming met de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid”. Over de 900.000 Joden die uit de Arabische wereld moesten vluchten en hun bezit moesten achterlaten wordt in de tekst echter niet gesproken. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/C.4/75/L.12 “Werk van de speciale commissie voor onderzoek naar Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren in de bezette gebieden aantasten” werd met 76 voorstemmen en 14 tegenstemmen aangenomen. 83 landen onthielden zich van stemming. De resolutie geeft de speciale commissie een bevooroordeelde opdracht om Israëlische praktijken te onderzoeken, maar Palestijnse terreurbewegingen als Hamas ontspringen de dans. De tekst beschuldigt Israël van “willekeurig geweld tegen burgers” en “provocaties en opruiingen tegen heilige plaatsen”. Nederland onthield zich van stemming.

Resolutie A/C.4/75/L.13 “Israëlische nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, en de bezette Syrische Golan” werd met 150 voorstemmen en 7 tegenstemmen aangenomen. 17 landen onthielden zich van stemming. De resolutie stelt dat Israëlische nederzettingen “een obstakel vormen voor vrede en economische en sociale ontwikkeling”. Ophitsing door Israëlische nederzettingsinwoners wordt veroordeeld, maar terroristische en/of antisemitische opruiing door Palestijnse functionarissen, media en onderwijs wordt genegeerd. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/C.4/75/L.15 “De bezette Syrische Golan” werd met 151 voorstemmen en 3 tegenstemmen aangenomen. 20 landen onthielden zich van stemming.  De resolutie spreekt “diepe zorgen” uit dat Israël zich niet heeft teruggetrokken uit de Golanhoogten. Deze strategisch gelegen locatie werd door Israël in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog op Syrië veroverd. Voor deze tijd gebruikte Syrië de hoogvlakte om lager gelegen Israëlische gemeenschappen te bestoken – iets wat in de motie niet genoemd wordt. Daarnaast wordt de Syrische burgeroorlog en de misdaden die het Syrische regime begaat, genegeerd in de resolutie. Nederland stemde voor deze resolutie.

Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemt opnieuw voor negeren Joodse banden Tempelberg

Resolutie A/C.4/75/L.14 “Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem” werd met 147 voorstemmen en 10 tegenstemmen aangenomen. 16 landen onthielden zich van stemming. De tekst is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Eerder bij het dekolonisatiecomité stemde Nederland ook al voor het negeren van Joodse banden met de Tempelberg. De Eerste Kamer zag zich toen genoodzaakt in te grijpen, en nam een motie aan die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt de wens van de Eerste Kamer echter aan haar laars, zoals het al langer doet met de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok blijft activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer en nu ook de Eerste Kamer te negeren.

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!